Hero
Home » initiatieven » Shelter City

Shelter City

Bij Justice and Peace geloven wij dat de meest effectieve manier om universele mensenrechten wereldwijd te promoten, is door lokale en grassroots mensenrechtenverdedigers te ondersteunen en te beschermen. Door het Shelter City initiatief en 17 Nederlandse en internationale steden bieden wij mensenrechtenverdedigers die gevaar lopen een tijdelijk verblijf van drie maanden in één van de Shelter Cities, zodat ze veilig en effectief hun werk kunnen voorzetten op de lange termijn. De huidige Shelter Cities zijn: Den Haag , Middelburg, Nijmegen, Groningen, Maastricht, Utrecht, Amsterdam, Tilburg, Zwolle, Haarlem, Deventer en Rotterdam en San José (Costa Rica), Dar es Salaam (Tanzania), Cotonou (Benin), Tbilisi en Batumi (Georgië).

Bezoek de Shelter City website

Wie zijn mensenrechtenverdedigers?

Een mensenrechtenverdediger (MRV) is een persoon die, alleen of met anderen, acties onderneemt om mensenrechten op een vreedzame manier te promoten of te verdedigen. Of ze nou journalisten, advocaten, LBTQI activisten, vrouwenrechtenactivisten, milieu verdedigers, of artiesten zijn – ze staan op voor de rechten en vrijheden van mensen in hun gemeenschap.
In sommige landen worden zij beschouwd als buitenlandse agenten, buitenstaanders, of gevaar voor de staat. Omdat hun werk van groot belang is voor het verdedigen van mensenrechten, zijn zij vaak het doel van massasurveillance, intimidatie, geweld en soms zelfs van doodsbedreigingen.

Begin 2017 verbleef Kiruba drie maanden in Nijmegen als onderdeel van het Shelter City programma. Kiruba bestrijdt de wreedheden van het Indiase kastenstelsel

Irwin zet zich in voor de rechten van LHBTI en sekswerkers en sociale ontwikkeling in Burundi, zowel op lokaal als regionaal niveau. In 2009 stelde de overheid in Burundi homoseksualiteit strafbaar. Artikel 567 van de strafwet maakt het mogelijk mensen die de wet overtreden te veroordelen tot twee jaar gevangenschap. Sinds president Pierre Nkurunziza in april 2015 zijn controversiële derde termijn aankondigde, is de veiligheidssituatie in Burundi verslechterd en zijn politiek geweld en mensenrechtenschendingen aan de orde van de dag.

Steun en bescherming voor mensenrechtenverdedigers

Als een mensenrechtenverdediger gevaar loopt, kan hij of zij zich aanmelden voor een tijdelijk verblijf van drie maanden bij het Shelter City initiatief. Het programma biedt mensenrechtenverdedigers de mogelijk om een korte pauze te nemen, hun netwerk met organisaties in Nederland en in Europa uit te breiden, hun capaciteiten en vaardigheden op het gebied van digitale, organisatorische en fysieke beveiliging te versterken via trainingen en toegang te krijgen tot psychologische welzijnssessies.

Wie kan zich aanmelden voor het Shelter City initiatief?

Het Shelter City programma is twee keer per jaar open voor aanmeldingen, in mei en november.

Om in aanmerking te komen voor het Shelter City programma, moeten MRVs aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. De MRV moet zijn/haar werk op een vreedzame manier uitvoeren;
  2. Zij worden bedreigd of zijn op een andere manier in gevaar door hun werk;
  3. Zij moeten in staat zijn om voor maximaal 3 maanden naar Nederland te kunnen komen. Er is beperkt ruimte voor mensen die niet in staat zijn om de gehele periode van 3 maanden te blijven;
  4. Zij zijn bereid en in staat om na 3 maanden terug te gaan naar hun land van herkomst;
  5. Zij zijn bereid om publiekelijk te spreken over hun ervaring of over mensenrechten in hun land zolang hun veiligheidssituatie dat toestaat;
  6. Zij spreken basis Engels* (beperkt ruimte voor Frans of Spaans sprekende MRVs);
  7. Ze zijn bereid en in staat om zonder begeleiding van familieleden naar Nederland te komen;
  8. Ze hebben een geldig paspoort (dat niet minder dan zes maanden geldig is) of zijn bereid om de procedures voor de afgifte ervan uit te voeren. Justice and Peace dekt de kosten van het afgeven van een paspoort en / of visum (indien van toepassing);
  9. Ze zijn niet onderworpen aan enige maatregel of gerechtelijk verbod om het land te verlaten;
  10. Ze zijn bereid om hun verblijf in Nederland rond maart 2020 te beginnen.

*Met basis Engels bedoelen we dat het niveau van Engels van MRVs hen in staat moet stellen om actief deel te nemen aan een training, te praten over hun werk, te communiceren met de gaststad, etc.

Let wel dat extra factoren in overweging zullen worden genomen in de laatste selectieronde, zoals de toegevoegde waarde van een verblijf in Nederland, evenals geslacht, geografische en thematische balans. Houd er rekening mee dat we alleen in uitzonderlijke gevallen MRVs die in een derde land verblijven kunnen accepteren.

De oproepen voor aanmeldingen zullen worden gepubliceerd op deze website. Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven.

“Als burgemeester ben ik trots dat Utrecht één van de elf Shelter Cities is. Drie jaar geleden nam het bestuur van mijn stad het besluit om zich aan te sluiten bij het Shelter City netwerk. Alle Shelter City gasten zijn ontzettend toegewijde professionals. […] Hun verhalen moeten gehoord worden. Want vrijheid is zo kostbaar.”

– Jan van Zanen, Burgemeester van Utrecht, tijdens de Shelter City Bike Challenge

Mensenrechtenverdedigers staan niet alleen in hun strijd. Ook al krimpt de ruimte voor mensenrechtenverdedigers, de beweging die hen beschermt, groeit!

Change maker stories

Nasmoen, zette een cateringbedrijf op met statushouders

Deel je netwerk!

Dr. Wes Bellamy, bemiddelt voor echte verandering

Discover the Change Maker in you

Juan, opent zijn atelier voor ‘nieuwe’ Rotterdammers

Wat heb jij vluchtelingen te bieden?