Onze website gebruikt functionele en analytische cookies. Meer informatie

Hero
Home » Over » Bestuur

Bestuur

Justice and Peace Nederland (Justitia et Pax Nederland) is een organisatie die valt onder het burgelijk recht. Het bestuur is verantwoordelijk voor de financiën en het personeel. Ook overziet het bestuur de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten van de organisatie.

Het bestuur van de organisatie bestaat uit vijf leden en wordt verder bijgestaan door een adviesraad (ook wel de Commissie van Justice and Peace genoemd). De Commissie bestaat uit vertegenwoordigers van katholieke organisaties en onafhankelijke adviseurs met ervaring op het gebied van mensenrechten en sociale gerechtigheid.

Bestuursleden:

 • VoorzitterJan Henneman, voormalig ambassadeur van Nederland, nevenfunctie: lid van de Raad van Advies van de Stichting Comenius Museum;
 • PenningmeesterHerman van der Laan, voormalig diplomaat International Labour Organisation, nevenfunctie: voorzitter bestuur VVE-Atlantic Huis, Rotterdam;
 • Rien van der Velden (Lid), adviseur fondsenwerving
 • Piet Kuijper (Adviseur), voormalig hoofd HR afdeling en strategisch adviseur bij Cordaid, nevenfuncties: voorzitter bestuur Netwerk DAK; voorzitter parochiële Caritas samenwerkende parochies stad Utrecht; lid Raad van Toezicht MIVA; lid bestuur St. de KIM;
 • Monique Frank (Adviseur), voormalig ambassadeur van Nederland, nevenfunctie: Lid van de pelgrimage Commissie van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem;
 • Stephanie Joubert (Adviseur), Programmamanager Mensen met een Missie, nevenfunctie: geen.

Directeur:
Sebastiaan van der Zwaan

Adviesraad (Commissie Justitia et Pax)

 • Voorzitter: Jan Henneman, voormalig ambassadeur van Nederland;
 • PenningmeesterHerman van der Laan, voormalig diplomaat International Labour Organisation;
 • Rien van der Velden, Adviseur fondsenwerving;
 • Piet Kuijper, voormalig Hoofd HR Afdeling en Strategisch Adviseur bij Cordaid;
 • Monique Frank, voormalig ambassadeur van Nederland;
 • Stephanie Joubert, Programmamanager Mensen met een Missie;
 • Simon Brussel, Adviseur financiën en organisatie;
 • F. Thoolen (SMA), Missionaris bij de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën;
 • Yvonne Donders, Afdelingshoofd van de afdeling International and European Public Law aan de Universiteit van Amsterdam;
 • Fons Coomans, Professor International and European Law aan de Universiteit van Maastricht;
 • Jan de Vries, Beleidsadviseur mensenrechten, op persoonlijke titel;
 • Antony Otieno Ong’ayo, Docent en onderzoeker bij het ISS;
 • Joris van Wijk, Associate Professor Criminal Law & Criminology aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.