Onze website gebruikt functionele en analytische cookies. Meer informatie

Hero
Home » Wie zijn we

Wie zijn we

Justice & Peace is een non-profit organisatie in Den Haag, die zich inzet voor het verdedigen en aanmoedigen van respect voor mensenrechten en sociale gerechtigheid, wereldwijd en in Nederland.

Versterken van verandering op lokaal niveau

Onze visie

Wij zetten ons in voor een wereld waarin iedereen, overal, recht heeft op een humaan leven, een wereld waarin mensenrechten worden gerespecteerd en iedereen vrij is om zichzelf te ontwikkelen, zonder onderscheid tussen afkomst, religie, politieke voorkeur, ras, geslacht of seksuele geaardheid.

Onze aanpak

Wij hebben een praktische aanpak, die we steeds kunnen aanpassen aan de behoeften van een veranderende wereld. Dankzij onze 50 jaar aan ervaring weten we dat de meest effectieve manier om onze visie en missie te bereiken het steunen van de acties van lokale change makers is. Change makers zijn de grassroots mensen en organisaties die zich wijden aan concrete en positieve verandering in hun omgeving. Of ze nu activist, kunstenaar, blogger, advocaat of beleidsambtenaar zijn, of vrijwilligers, taalleraren, studenten en bedrijfsdirecteuren.

Door deze mensen en organisaties samen te brengen en de middelen, bronnen en (internationale) contacten te geven om hun doelen te bereiken, dragen we bij aan het promoten van mensenrechten wereldwijd.

Justice & Peace heeft in 2020 de Mural of Change onthuld. Klik hier voor meer informatie over dit monument gewijd aan mensenrechten in Den Haag.

Dit magazine is mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers.

Ons werk

Justice & Peace ondersteunt change makers die zich richten op twee kwesties: de rechten van mensen op de vlucht en het beschermen en versterken van mensenrechtenverdedigers.

Met ons initiatief Samen Hier willen we de overkomst en ontvangst van vluchtelingen anders vormgeven, door middel van het toepassen van het community sponsorship model in Nederland. Samen Hier ontwikkelt publiek-private samenwerkingen tussen (lokale) overheden, het maatschappelijk middenveld en Nederlandse burgers. Lokale communities zetten zich in om een veilige haven in hun gemeenschap te bieden en veilige en legale routes naar Europa te ontwikkelen en bevorderen.

Met ons wereldwijde Shelter City netwerk bieden we cruciale ondersteuning aan mensenrechtenverdedigers die gevaar lopen, zodat zij hun werk op de lange termijn veilig en effectief voort kunnen zetten. Door tijdelijke relocatie bieden we hen de mogelijkheid om even een pauze te nemen en we bieden hen toegang tot veiligheidstrainingen en kansen om hun netwerk te vergroten.

Onze geschiedenis

Sinds 1968 is onze missie eigenlijk hetzelfde gebleven – het wereldwijd promoten van respect voor mensenrechten, sociale gerechtigheid, lokale solidariteit en democratische waarden. Ontstaan onder de naam ‘Justitia et Pax’, uit een wereldwijde stroming met wortels in de Katholieke kerk, is onze organisatie gewijd aan het opkomen voor de rechten en vrijheid van iedereen, overal.

In de afgelopen 50 jaar is Justice & Peace betrokken geweest bij het verdedigen van mensenrechten in uiteenlopende kwesties. Van het aan het licht brengen van de vluchtelingencrisis in Sri Lanka in 1980, tot het ondersteunen van het vredesproces in Oost Timor, het oproepen tot het afschaffen van de doodstraf in Europa in de jaren 90, en het pleiten voor een massapardon voor ongedocumenteerde migranten in Nederland rond het millennium; steeds hebben we inspanningen geleid om mensenrechtenverdedigers te steunen en beschermen en respect voor de rechten van vluchtelingen te creëren.

Verder delen wij door ons lidmaatschap van het Human Rights and Democracy Network onze expertise met de internationale gemeenschap. Ook hebben wij een speciale adviesstatus bij The Economic and Social Council (ECOSOC) van de Verenigde Naties, en hebben we een deelnemende status binnen de Raad van Europa.