Onze website gebruikt functionele en analytische cookies. Meer informatie

Hero
Home » initiatieven » Samen Hier

Samen Hier

Samen Hier is een landelijke beweging van bewoners en organisaties die de manier waarop mensen op de vlucht naar Nederland komen en de opvang van vluchtelingen wil veranderen, door middel van de implementatie van community sponsorship.

Samen Hier is het eerste community sponsorship model in Nederland, een model geïnspireerd op internationale voorbeelden. Bij community sponsorship nemen inwoners de leiding in het vormgeven van een vluchtelingenbeleid waarin mensen op de vlucht veilig naar een land kunnen reizen en in hun nieuwe woonplaats een kans krijgen om vanaf dag één een nieuw bestaan op te bouwen. In samenwerking met lokale en nationale overheden kunnen inwoners een alternatief bieden voor de onveilige routes die mensen op de vlucht moeten afleggen om een land te bereiken waar ze een nieuw leven kunnen opbouwen.

Uit internationale voorbeelden en onze eigen ervaring tot nu toe blijkt dat community sponsorship een win-win is: het versterkt de sociale cohesie, versnelt integratie en vergroot de betrokkenheid van inwoners bij de ontvangst van vluchtelingen in de eigen woonplaats.

  • Op de Samen Hier website kun je meer lezen over community sponsorship.
  • In juni 2022 verscheen het impact rapport van de Samen Hier pilot met community sponsorship voor hervestigde vluchtelingen.

Partners

Met een netwerk van Samen Hier communities op verschillende plekken in Nederland zetten we onze tijd, contacten en middelen in om veilige routes mogelijk te maken voor mensen op de vlucht en eraan bij te dragen dat zij als nieuwkomer zich welkom voelen en kunnen landen in Nederland.

In Den Haag is sinds 2019 een Samen Hier-community actief, gecoördineerd door Justice & Peace Nederland. In de andere steden lopen onze partners voorop, daar bieden zij de nodige ondersteuning aan de Samen Hier community en coördineren ze de lokale plannen en activiteiten.

Kijk voor meer informatie over onze partners op de Samen Hier website.

 

Ga naar Samen Hier

Hoe kun je bijdragen?

Wil je bijdragen aan veilige toegang tot Samen Hier gemeenten voor vluchtelingen? Zet je in voor Samen Hier en maak samen het draagvlak voor vluchtelingenopvang in Nederland zichtbaar!

  • Doe mee aan Samen Hier als sponsor- of welkomgroep en meld je aan via de Samen Hier website;
  • Denk mee over de uitbreiding van de Samen Hier beweging naar andere steden en dorpen en stuur een e-mail naar info@samenhier.nl;
  • Draag met een donatie of nalatenschap direct bij aan de ondersteuning van de Samen Hier community;
  • Wil je liever Samen Hier op een andere manier supporten, dan kan dat ook in de vorm van advies, netwerk, het beschikbaar stellen van een ruimte, of het organiseren van een leuke activiteit of training voor onze groepen.

Of je hebt een ander idee voor Samen Hier?  Dan horen we het graag via info@samenhier.nl.

Er is tevens een andere vorm van een Samen Hier groep: een welkomgroep. Bij deze variant vormen vijf inwoners een groep met een nieuwkomer die of nieuwkomersgezin dat al in Nederland is en nieuw in de stad of het dorp is komen wonen. Hierbij is de groep minder betrokken bij de eerste praktische stappen die gezet moeten worden als je nieuw bent in Nederland. De welkomgroepen trekken ook één jaar lang met elkaar op en zetten hun tijd, netwerk en kennis in om te zorgen dat de nieuwkomers zich thuis voelen in hun nieuwe woonplaats. Ze ondernemen leuke activiteiten en uitjes, oefenen de taal en denken bijvoorbeeld mee bij het vinden van een passende baan of studie. Momenteel is het alleen in Den Haag mogelijk om je als welkomgroep aan te melden. Zie hier een video van een van onze welkomgroepen in Den Haag.

Tijdens het jaar bieden Justice & Peace en de Samen Hier partners trainingen en begeleiding aan de groepen. Zo is er voor iedere groep een contactpersoon beschikbaar. Deze contactpersonen worden community bouwers genoemd en vervullen een brugfunctie tussen de nieuwkomers en de gevestigde Nederlanders in de groep. Zij spreken naast Nederlands, de taal van de nieuwkomer en helpen met eventuele culturele verschillen tussen beiden. Ook worden er regelmatig community events georganiseerd om elkaar beter te leren kennen en ieders netwerk uit te breiden.

Hoe werkt Samen Hier?

Door middel van ons initiatief Samen Hier, werken we samen met groepen inwoners, overheden en (maatschappelijke) organisaties om een community sponsorship model te realiseren in Nederland. We zijn van start gegaan in Den Haag, Rotterdam, Almere en Haarlem en zijn met lokale partners bezig om uit te breiden naar Amsterdam, Groningen en Leidschendam-Voorburg. In deze steden kunnen inwoners zich als groep aanmelden om een persoon of gezin op de vlucht in hun gemeenschap te verwelkomen. Vijf Nederlanders – familieleden, buren, kennissen, vrienden, of collega’s – vormen een Samen Hier groep en ondersteunen een jaar lang een nieuwkomer of een nieuwkomersgezin met een vluchtelingenachtergrond. In dit jaar deelt de groep hun interesse, kennis en netwerk met elkaar. Er zijn twee manieren waarop je een groep kunt oprichten en gekoppeld kunt worden aan een nieuwkomer:

Sponsorgroepen bereiden zich voor om een vluchteling(gezin) die momenteel nog in een vluchtelingenkamp verblijft, in hun eigen woonplaats te ontvangen. Vanaf de eerste dag van aankomst staat de groep klaar voor een warm ontvangst. De vijf inwoners ontvangen de persoon of gezin na aankomst op het vliegveld in zijn/haar nieuwe huis, hebben vooraf meegeholpen met het inrichten, regelen in de eerste weken veel praktische zaken en blijven een jaar betrokken als sociaal en ondersteunend netwerk. Om dit goed voor te bereiden, schrijven ze vooraf (met hulp van Samen Hier) een actieplan.

Doe ook mee!

Samen Hier is in 2019 gestart met 300 deelnemers in Den Haag, Rotterdam, Almere en Haarlem. We zijn momenteel ook bezig met de opzet van Samen Hier in Groningen, Amsterdam en Leidschendam-Voorburg.

Momenteel is Samen Hier Den Haag op zoek naar nieuwe groepen. Woon jij in Den Haag en wil jij met je netwerk bijdragen aan een gastvrije stad voor nieuwkomers? Vorm dan een groep van vijf met je buren, vrienden of collega’s en meld je aan.

Heb je vragen over het vormen van een Samen Hier groep of wil je meer weten over de mogelijkheden om Samen Hier in jouw woonplaats te starten? Kijk dan op www.samenhier.nl of neem contact met ons op via info@samenhier.nl.

Doe mee
‘’Je kunt veel impact maken als je iemands kring uitbreidt, als je mensen helpt hun plek te vinden. It takes a village, daar geloof ik heilig in.” – Lees hier het hele interview met Liesbeth.

Initiatief van Justice & Peace

Samen Hier is een initiatief van Justice & Peace. Samen Hier is de opvolger van de initiatieven Welkom Hier en Haagse Huiskamer, waarmee wij in de periode 2016 – 2020 de wijdverbreide lokale solidariteit met vluchtelingen onder de inwoners van Nederland stimuleerden en zichtbaar maakten door middel van lokale festivals en netwerkbijeenkomsten.

Voor meer informatie om als gemeente, burger(initiatief) of organisatie aan te sluiten bij het Samen Hier-netwerk: klik hier.

Change maker stories

Tobio, van een groep studenten een nationale campagne maken tegen de 'Sleepwet'

Ontdek de change maker in jou

Julia, onderzoekt student community sponsorship vanuit passie en overtuiging

Draag bij aan de maatschappij

Gaca, een stem zijn voor de stemlozen in Burundi

Sta achter journalisten