Hero
Home » initiatieven » Samen Hier

Samen Hier

Bij Justice and Peace geloven we dat sociale netwerken cruciaal zijn voor succesvolle integratie. Met het initiatief Samen Hier koppelt Justice and Peace Nederland groepen van vijf Nederlanders aan een individuele nieuwkomer of een gezin. Het doel is de nieuwkomer(s) te helpen om hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving.

Interesse?

Samen Hier is gestart in Almere, Den Haag, Haarlem en Rotterdam. Aanmelden kan via de link hieronder. Als je vragen hebt over Samen Hier, kun je contact opnemen met Maaike Graaff (M.Graaff[at]justiceandpeace.nl).

Hoe werkt Samen Hier?

De Welkom Groepen trekken twaalf maanden op met de statushouder of het statushoudersgezin. Ze komen bijvoorbeeld samen om te eten, de Nederlandse taal te oefenen, moeilijke brieven uit te leggen, mee te denken over passend werk of opleiding, kortom: de statushouders te helpen om hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving.

Een Welkom Groep bestaat minimaal uit vijf leden. In Canada, waar soortgelijke projecten al lopen, is de ervaring dat vijf een geschikt aantal is om de statushouders te helpen sterke en diverse sociale netwerken op te bouwen.

We raden aan een Welkom Groep te vormen met goede vrienden, familieleden, collega’s, buren of mensen uit een vereniging. Elke Welkom Groep wijst één lid aan als coördinator van de groep, die ook contactpersoon is richting Justice and Peace. Heldere en open communicatie binnen de groep is van essentieel belang om verwachtingen en rollen goed af te kunnen stemmen, en de sterke punten van individuele leden en de groep als geheel optimaal te benutten.

Integreren is makkelijker samen met anderen

Het blijkt lastig voor statushouders om hun weg te vinden in de Nederlandse maatschappij. Ze willen graag meedoen, maar ondervinden bijvoorbeeld sociale -, culturele – en taalbarrières. Door hun netwerkkennis en tijd te delen met nieuwkomers zorgen de Welkom Groep leden ervoor dat zij zich sneller thuis voelen, sneller de taal leren en makkelijker toegang vinden tot de arbeidsmarkt. Samen Hier stelt Nederlanders en nieuwkomers in staat om inspirerende vriendschappen op te bouwen en zo concreet bij te dragen aan een diverse en inclusieve samenleving.

Beproefd recept

De pilot gebruikt een speciale matchingsmethode die is ontwikkeld door dr. Craig Damian Smith van de Universiteit van Toronto.
Op basis van kenmerken en achtergronden van alle deelnemers (Nederlanders en nieuwkomers) worden statushouders via een algoritme gekoppeld aan Welkom Groepen. Dit innovatieve algoritme matcht statushouders aan Welkom Groepen met, bijvoorbeeld, dezelfde interesses of leeftijd; factoren die kunnen bijdragen aan een succesvolle match. Op deze manier worden technologie en expertise van de Universiteit van Toronto concreet toegepast op lokaal niveau in Nederlandse gemeenten én dragen wij bij aan de verdere ontwikkeling van die technologie. Ook tijdens ons project worden er data verzameld waarmee het algoritme  constant wordt verbeterd. Zo draagt Justice and Peace bij aan een duurzaam Nederlands migratiebeleid gebaseerd op wetenschappelijk bewijs en onderzoek.

Change maker stories

Juan, opent zijn atelier voor ‘nieuwe’ Rotterdammers

Wat heb jij vluchtelingen te bieden?

Guus, stimuleert en steunt relocatie programma’s voor mensenrechtenverdedigers

Doneer aan Shelter City

Petra, overbrugt de kloof tussen vluchtelingen en werkgevers

Steun innovatieve change makers