Hero
Home » initiatieven » Samen Hier

Samen Hier

Wat kunnen wij als burgers zelf doen om ervoor te zorgen dat vluchtelingen veilig naar Nederland kunnen komen en dat ze in onze stad de kans krijgen om een nieuw leven op te bouwen? Kom ook in actie en bouw samen met je vrienden, collega’s of buren aan een stad waar vluchtelingen welkom zijn.

We zijn op dit moment op zoek naar nieuwe Welkom Groepen in Den Haag. Meer weten? Klik dan hier! Woon je niet in Den Haag maar wil je Samen Hier ook naar jouw dorp of stad brengen? Neem dan contact op met Liselot van Zantvoort via info[at]samenhier.nl

De Samen Hier Community

Samen Hier is een beweging van inwoners die zich samen inzetten voor de verwelkoming van vluchtelingen in hun stad. Samen werken we aan meer veilige en legale routes voor vluchtelingen naar Nederland én om ervoor te zorgen dat nieuwkomers de benodigde steun en het netwerk krijgen om snel hun weg te vinden in hun nieuwe woonplaats.

We doen dit, onder andere, door  ‘Welkom Groepen’ van vijf vrienden, buren, collega’s of kennissen voor één jaar lang te matchen aan een vluchteling(gezin). In dit jaar delen jullie je interesses, kennis en netwerken. Trainingen, begeleidingsgesprekken en nuttige en gezellige Samen Hier events ondersteunen jullie in het behalen van de doelstellingen die jullie samen hebben geformuleerd: van het leren van de Nederlandse taal en cultuur en het vinden van een opleiding of baan, tot samen (online) films kijken of eropuit gaan. Uiteraard houden we hierbij rekening met de geldende COVID-19 maatregelen.

Samen Hier is een initiatief van Justice and Peace Nederland. 

Hoe kun je bijdragen?

Doe mee aan Samen Hier! Of  draag met een donatie of nalatenschap direct bij aan de uitbreiding van Samen Hier in 2021:

    • Van 4 naar 10+ Samen Hier gemeenten;
    • Van 40 naar 100+ Welkom Groepen;
    • Veilige toegang tot Samen Hier gemeenten voor kwetsbare vluchtelingen vanuit vluchtelingenkampen;
    • Zichtbaar draagvlak voor vluchtelingenopvang

 

Doe ook mee

Samen Hier is in 2019 met 300 deelnemers van start gegaan in Den Haag, Rotterdam, Almere en Haarlem. Momenteel is Samen Hier in Den Haag op zoek naar tien nieuwe Welkom Groepen die zich in 2021 willen laten matchen. Woon jij in Den Haag en wil jij met jouw netwerk bijdragen aan een gastvrije stad voor vluchtelingen? Vorm dan een groep van vijf met je buren, vrienden of collega’s en meld je aan!

Heb je nog vragen over het vormen van een Welkom Groep of wil je meer weten over de mogelijkheden om Samen Hier ook in jouw woonplaats te starten? Kijk dan op www.samenhier.nl of neem contact met ons op via info[at]samenhier.nl

Meld je aan!
“Nu ik Wael en Rana ken, weet ik dat we hetzelfde zijn ze. Dat we allemaal proberen een goed leven op te bouwen. We hebben een andere cultuur maar dezelfde dromen.” – Lees het interview met de Haagse deelnemers Wael en Elleke hier!

Community sponsorship

Samen Hier is een voorbeeld van community sponsorship, een model waarin groepen inwoners en (lokale) overheden samenwerken om opvang en integratie van vluchtelingen in de lokale gemeenschap te realiseren. Samen Hier zorgt ervoor dat vluchtelingen écht onderdeel worden van een gemeenschap, omdat juist die gemeenschap het voortouw neemt.

Wat zijn Welkom Groepen?

Welkom Groepen trekken twaalf maanden op met een statushouder of het statushoudersgezin. Ze komen bijvoorbeeld samen om te eten, de Nederlandse taal te oefenen, moeilijke brieven uit te leggen, mee te denken over passend werk of opleiding, kortom: de statushouders te helpen om hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving.

Een Welkom Groep bestaat minimaal uit vijf leden. In Canada, waar soortgelijke projecten al lopen, is de ervaring dat vijf een geschikt aantal is om de statushouders te helpen sterke en diverse sociale netwerken op te bouwen.

We raden aan een Welkom Groep te vormen met goede vrienden, familieleden, collega’s, buren of mensen uit een vereniging. Elke Welkom Groep wijst één lid aan als coördinator van de groep, die ook contactpersoon is richting Justice and Peace. Heldere en open communicatie binnen de groep is van essentieel belang om verwachtingen en rollen goed af te kunnen stemmen, en de sterke punten van individuele leden en de groep als geheel optimaal te benutten.

Je weg vinden gaat makkelijker samen met anderen

Het blijkt lastig voor statushouders om hun weg te vinden in de Nederlandse maatschappij. Ze willen graag meedoen, maar ondervinden bijvoorbeeld sociale -, culturele – en taalbarrières. Door hun netwerkkennis en tijd te delen met nieuwkomers zorgen de Welkom Groep leden ervoor dat zij zich sneller thuis voelen, sneller de taal leren en makkelijker toegang vinden tot de arbeidsmarkt. Samen Hier stelt Nederlanders en nieuwkomers in staat om inspirerende vriendschappen op te bouwen en zo concreet bij te dragen aan een diverse en inclusieve samenleving.

Beproefd recept

De pilot gebruikt een speciale matchingsmethode die is ontwikkeld door dr. Craig Damian Smith van de Universiteit van Toronto.
Op basis van kenmerken en achtergronden van alle deelnemers (Nederlanders en nieuwkomers) worden statushouders via een algoritme gekoppeld aan Welkom Groepen. Dit innovatieve algoritme matcht statushouders aan Welkom Groepen met, bijvoorbeeld, dezelfde interesses of leeftijd; factoren die kunnen bijdragen aan een succesvolle match. Op deze manier worden technologie en expertise van de Universiteit van Toronto concreet toegepast op lokaal niveau in Nederlandse gemeenten én dragen wij bij aan de verdere ontwikkeling van die technologie. Ook tijdens ons project worden er data verzameld waarmee het algoritme  constant wordt verbeterd. Zo draagt Justice and Peace bij aan een duurzaam Nederlands migratiebeleid gebaseerd op wetenschappelijk bewijs en onderzoek.

Change maker stories

Myrna, koppelt vraag en aanbod tussen vrijwilligers en vluchtelingen in Haarlem

Steun integratie in jouw omgeving

Mohamed, helpt vluchtelingen met het overwinnen van de problemen waar hij als nieuwkomer zelf ook mee worstelde

Draag ook bij aan een inclusieve stad

Sebastiaan, werkt aan de implementatie van mensenrechten op lokaal niveau

Word donateur