Onze website gebruikt functionele en analytische cookies. Meer informatie

Hero
Home » Opkomen voor vrijheid van meningsuiting
30-04-24

Opkomen voor vrijheid van meningsuiting

De klimaatcrisis is een mensenrechtencrisis

De recente uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Frankrijk bestempelt het feit dat Zwitserland de klimaatcrisis niet adequaat aanpakt, als een schending van de mensenrechten.

De uitspraak benadrukt de noodzaak voor regeringen wereldwijd om tastbare actie te ondernemen, burgers te beschermen tegen de negatieve gevolgen van klimaatverandering en te zorgen voor eerlijkheid en rechtvaardigheid, met name voor kwetsbare gemeenschappen die onevenredig zwaar worden getroffen. De uitspraak geeft ook aan dat klimaatverandering en mensenrechten nauw met elkaar verbonden zijn en heeft belangrijke implicaties. Verwaarlozing door de overheid kan worden beschouwd als een schending van fundamentele mensenrechten, zoals het recht op gezondheid en een veilig milieu.

De zaak werd aangespannen door meer dan 2.000 Zwitserse vrouwen en toont de kracht aan van burger activisme bij het ter verantwoording roepen van regeringen en het aandringen op wettelijke hervormingen. Het bevestigt opnieuw het belang van de journalisten, kunstenaars en mensenrechtenactivisten bij het bewerkstelligen van betekenisvolle veranderingen binnen hun gemeenschappen en benadrukt het belang van het in staat stellen van deze individuen en groepen.

Het benadrukt ook hoe belangrijk het is om hen te beschermen tegen censuur, pesterijen, intimidatie en geweld, waarmee ze vaak te maken krijgen bij hun inspanningen om gerechtigheid te herstellen.

Internationale Dag van de Persvrijheid 2024

In 2024 krijgt vrijheid van meningsuiting in de context van de huidige wereldwijde klimaatcrisis een prominente plaats als thema van de Internationale Dag van de Persvrijheid van dit jaar. De focus ligt op de centrale positie die journalisten en kunstenaars innemen bij het vergroten van het bewustzijn en het stimuleren van actie in reactie op klimaat- en milieu-uitdagingen.

Ondanks deze cruciale rol worden ze vaak geconfronteerd met uitdagingen in hun pogingen om te rapporteren over kwesties, variërend van klimaatverandering tot verlies van biodiversiteit en luchtvervuiling. Desinformatiecampagnes en aanvallen op de wetenschappelijke integriteit maken deze uitdagingen nog groter en ondermijnen de effectiviteit van initiatieven om de achteruitgang van het milieu aan te pakken.

Bovendien lopen journalisten en kunstenaars die actief zijn in regio’s waar de persvrijheid onder druk staat, bijzonder grote risico’s.

Empoweren van change makers

Het is noodzakelijk om te erkennen dat betrouwbare informatie de planeet kan beschermen en duurzame ontwikkeling kan bevorderen. Het beschermen van journalisten en kunstenaars tegen misdaden tegen hen en het waarborgen van de vrijheid van meningsuiting, toegang tot informatie en pluraliteit van de media zijn essentiële onderdelen van deze missie.

Justice & Peace ziet de dringende noodzaak om de milieucrisis aan te pakken en tegelijkertijd de principes van persvrijheid en vrijheid van meningsuiting hoog te houden. Toegewijd aan de onderling verbonden zaken van persvrijheid en milieubescherming, biedt Justice & Peace vitale bescherming en steun aan journalisten en kunstenaars die gevaar lopen, en draagt zo bij aan een rechtvaardigere en duurzamere wereld.

Sheyla, A.G., Luis en Gaca, voormalige deelnemers van onze initiatieven, tonen de veerkracht van journalisten en kunstenaars wereldwijd en delen hun inspirerende verhalen.

A.G., verdedigt de planeet met zijn kunst op de Filippijnen

A.G. begon zijn missie tegen illegale extracties en de handel in zeezoogdieren in 2010. A.G. is een Filippijnse milieukunstenaar, mensenrechtenactivist en voormalig deelnemer van het initiatief “Artist’s Safe Haven”. Zijn verhaal benadrukt de kracht van het visuele in het teweegbrengen van positieve verandering, maar ook de uitdagingen die artistieke belangenbehartiging met zich meebrengt.

Lees A.G.'s change maker verhaal

Sheyla, pleit voor vrijheid van informatie in Venezuela

Sheyla is een journaliste die opkomt voor gendergerelateerd geweld, seksuele handel en uitbuiting van vrouwen, de rechten van inheemse volkeren en minderheden. Tijdens haar verblijf in Shelter City en ter ere van Internationale Dag van de Persvrijheid 2023, bracht ze dit verhaal persoonlijk en deelde ze haar eerlijke verhaal over het opereren binnen een zwaar gecensureerd medialandschap als journalist, moeder en vrouw in Venezuela.

Lees Sheyla's change maker blog

Luis, bouwt aan vrede door de strijd tegen straffeloosheid in Venezuela

“Misdaden tegen journalisten zijn verwondingen tegen de samenleving als geheel omdat ze de grenzen en tegengewichten van de macht uitwissen, het zwijgen opleggen over wat iedereen zou moeten weten en zowel sociale verandering als het oplossen van noodsituaties vertragen.” Luis Carlos Diaz is een Venezolaanse journalist, verdediger van mensenrechten en digitale rechten, en voormalig Shelter City gast. Hij werd door Amnesty International tot bewustzijnsgevangene verklaard.

Lees Luis' change maker blog

Gaca, stem voor de stemlozen in Burundi

Gaca is een mensenrechtenverdediger die verbleef in Shelter City, ver weg van hun huis in Burundi, één van de gevaarlijkste plaatsen ter wereld om journalist te zijn. Vanwege de ernst van de veiligheidssituatie in de regio heeft Gaca ervoor gekozen haar identiteit te beschermen onder een pseudoniem en zijn bepaalde details van het verhaal verborgen gehouden.

Bekijk Gaca's change maker verhaal

De missie om journalisten en kunstenaars te beschermen en te versterken moet worden gezien als een voortdurende actie in plaats van een eenmalige gebeurtenis. Justice & Peace is solidair met change makers op lokaal, nationaal en wereldwijd niveau en roept op tot bescherming en respect voor hun recht om vrij en veilig te publiceren.