Onze website gebruikt functionele en analytische cookies. Meer informatie

Hero
Home » Eén jaar na de invasie: Samen Hier voor Oekraïners in Den Haag
23-02-23

Eén jaar na de invasie: Samen Hier voor Oekraïners in Den Haag

Op 24 februari 2022 lanceerde Rusland een grootschalige invasie in Oekraïne. Sindsdien ontvluchtten 8 miljoen mensen Oekraïne om een veilige haven te vinden. Ruim 89.000 kwamen naar Nederland.

Tijdelijk wordt langdurig, sociaal isolement dreigt

Bij aankomst in Nederland werden Oekraïners opgevangen onder de “Richtlijn Tijdelijke Bescherming”. Iedereen ging ervanuit dat ze tijdelijk in Nederland zouden zijn, waardoor de focus vooral lag op tijdelijke huisvesting, onderwijs voor (minderjarige) kinderen en een baan zonder langdurige verbintenis. Nu de oorlog veel langer dreigt te gaan duren en het verblijf van Oekraïense nieuwkomers dus ook langduriger wordt, deed Justice & Peace onderzoek naar de impact op hun situatie. Hieruit blijkt dat veel Oekraïners de noodzaak beginnen te voelen om prioriteit te moeten geven aan lange termijn plannen. Vanwege het tijdelijke karakter van de geboden hulp lopen zij het risico lopen in een sociaal isolement te raken.

Een van de Oekraïense nieuwkomers die haar ervaringen met ons heeft gedeeld is Viktoria:

“Nu begin ik te beseffen dat mijn leven voorlopig hier en dus heel anders zal zijn. Ik ben nu veel serieuzer bezig met het maken van plannen voor de toekomst, voor een stabielere baan en stabielere activiteiten. Ik wil nu dieper in de Nederlandse cultuur duiken en de taal leren zodat ik hier niet ben als vreemdeling, maar als inwoner.”

Samen Hier voor Oekraïners in Den Haag

Om de kloof te overbruggen tussen het tijdelijke perspectief van de praktische ondersteuning die Oekraïense nieuwkomers ontvangen en de behoefte zich te vestigen in de Nederlandse samenleving en cultuur, ziet Justice & Peace de oplossing in het creëren van connecties met lokale gemeenschappen en interpersoonlijk contact. Daarom stellen wij ons Samen Hier initiatief open voor Oekraïense nieuwkomers in Den Haag. Samen Hier is een jaarlang programma dat groepen van 3-5 inwoners koppelt aan een vluchteling(gezin). De groepen bepalen samen hun doelen en activiteiten en krijgen ondersteuning in de vorm van trainingen, materialen, Samen Hier evenementen en een community builder die helpt taal- en cultuurbarrières te overbruggen. Gedurende dit jaar vormen Samen Hier-groepen gelijkwaardige, duurzame relaties. In de afgelopen vier jaar hebben Samen Hier-groepen ervaringen en kennis uitgewisseld en wederzijds begrip en zelfs vriendschappen gevormd. Als deel van een Samen Hier-groep voelen veel nieuwkomers zich welkom en geworteld in de samenleving.

Wil je meedoen?

Bij Justice & Peace geloven we dat iedereen een change maker kan zijn.

Woon je in Den Haag en wil je meedoen met Samen Hier voor Oekraïense nieuwkomers? Elke inwoner van Den Haag kan meedoen met Samen Hier, door een groep te vormen met vrienden, buren or familieleden.

Om mee te doen met Samen Hier voor Oekraïense nieuwkomers in Den Haag:

**Justice & Peace is momenteel ook buiten Den Haag op zoek naar partners om Samen Hier verder uit te breiden. In regio Haaglanden zoeken wij partners om Samen Hier voor Oekraïense nieuwkomers verder te ontwikkelen. In andere regio’s zoeken wij partners om Samen Hier te ontwikkelen voor statushouders. Neem contact op met info@samenhier.nl om meer te weten te komen.