Hero image
Home » Partners & Netwerken

Partners & Supporters

Wij geloven dat programma’s voor lokale initiatieven, mensenrechtenverdedigers en vluchtelingen het beste functioneren en de meeste impact hebben als uiteenlopende mensen en organisaties met elkaar samenwerken.

Daarom bouwen wij al 50 jaar aan partnerschappen met organisaties, universiteiten en overheidsinstanties die op grassroots niveau werken.

We waarderen de expertise van al onze partners* en zijn trots dat we met ze mogen samenwerken.

Foto door Boudewijn Bollmann
Disclaimer: *Partners waar we in de afgelopen 3 jaar mee hebben gewerkt.