Onze website gebruikt functionele en analytische cookies. Meer informatie

Hero
Home » Greta Thunberg, maakt de weg vrij naar een duurzame toekomst

Greta Thunberg, maakt de weg vrij naar een duurzame toekomst

Dit verhaal is onderdeel van de Mural of Change reeks.

Greta Thunberg is het gezicht geworden van een wereldwijde beweging die strijdt tegen klimaatverandering. Op haar zeventiende motiveerde zij al miljoenen mensen over de wereld om deel te nemen aan protesten en om overheden op te roepen actie te ondernemen tegen klimaatverandering en ook bedrijven verantwoordelijk te houden. Greta is een bron van inspiratie voor velen. Ze is het symbool van actie en van het durven spreken van de waarheid tegen het gezag, een verdediger van het milieu en het levende bewijs dat iedereen een change maker kan zijn. Greta is geportretteerd op de Mural of Change als een eerbetoon aan haar buitengewone inspanningen om mensen aan te moedigen om dringende actie te ondernemen voor een duurzame wereld en als eerbetoon aan alle jonge mensen in de wereld die vechten voor verandering in hun gemeenschap.

Greta is in 2004 geboren in Stockholm. Op 9-jarige leeftijd begon zij te lezen over klimaatverandering en ze besefte snel dat de passieve houding van de wereld ten opzichte van de klimaatverandering gevaarlijk was.

Greta begon haar strijd voor verandering dichtbij huis, door het aansporen van haar ouders om een duurzame levensstijl te omarmen en hun CO2-voetafdruk te verminderen. Maar Greta’s intense bezorgdheid leidde tot een depressie en al snel stopte ze met praten en eten. Ze werd gediagnosticeerd met het Aspergersyndroom (een vorm van autisme), OCD en selectief mutisme. Greta omschrijft dit laatste als een wens om “alleen te spreken wanneer dit echt nodig is”.

Uiteindelijk transformeerde Greta deze zorgen in doelen waar ze haar energie op kon richten. In augustus 2018 begon ze te spijbelen van school, om mee te doen aan stakingen bij het Zweedse parlement. Greta realiseerde zich dat, om verandering teweeg te brengen, ze zich moest richten op beleidsmakers en zij die macht hebben: de grote bedrijven. Greta liep drie weken lang over de Zweedse straten, met een zwart bord in haar handen met de woorden “Skolstrejk fӧr klimaat” (schoolstaking voor klimaat). Ze riep de Zweedse regering op zich te houden aan de CO2-emissiedoelstellingen die wereldleiders gezamenlijk hadden vastgelegd tijdens de top over klimaatverandering in 2015. Deze doelen, waarvan het belang door wetenschappers over de hele wereld wordt benadrukt, moeten worden behaald om te voorkomen dat de wereldwijde temperatuur met 1,5 graden stijgt. Een dergelijke stijging zal namelijk desastreuze en onomkeerbare gevolgen hebben voor het milieu.

De stakingen bleven niet onopgemerkt. Studenten vanuit verschillende gemeenschappen begonnen te staken met de slogan #FridaysforFuture, een beweging geïnspireerd door Greta. En niet alleen studenten kwamen in beweging: mede-activisten en mensen van alle leeftijden riepen massaal hun regeringen op hun beleid aan te passen. In 2018 sprak Greta voor het eerst met wereldleiders op de United Nations Climate Change Conference in Polen, waar ze een krachtige toespraak gaf die de hele wereld wakker schudde en de klimaatmars op 20 september 2019, waar vier miljoen mensen wereldwijd aan meededen, mogelijk maakte.

 

“Greta heeft aangetoond dat we ons kunnen uitspreken. Ze heeft onze eigen stemmen luider gemaakt. Ik heb hoop dat er daadwerkelijk actie kan worden ondernomen, dat we niet alleen hoeven te zitten en kijken.” (student van De Haagse Hogeschool tijdens de voorbereidende brainstorm met de kunstenaars van de muurschildering)

Greta’s initiatief om te staken bij het Zweedse parlement was geïnspireerd op protesten in Parkland, Florida, waar studenten weigerden deel te nemen aan hun lessen omdat ze zich onveilig voelden door de recente schietpartijen op Amerikaanse scholen. Greta’s activisme heeft de aandacht gevestigd op de macht die jongeren kunnen hebben. Honderden jongerenbewegingen over de hele wereld hebben bewustzijn gecreëerd over onderwerpen zoals wapenwetten en het onderwijs, de rechten van inheemse volkeren en de rol van democratie. “Al deze jonge mensen uit heel veel verschillende landen zijn samengekomen om deze bondgenootschappen met elkaar te vormen”, zei Greta in een interview. Haar inspanning en die van andere jongerenbewegingen hebben licht geschenen op hoe onze acties de toekomst zullen beïnvloeden en hoe onze collectieve waarden moeten worden beschermd.

“We beslissen op dit moment hoe onze toekomst eruit zal zien.” – Greta Thunberg (Source)

Greta’s boodschap is simpel: we kunnen niet blijven leven alsof er geen morgen is. Overal in de wereld worden natuurlijke bronnen uitgebuit en geplunderd, storten ecosystemen in en warmt de planeet met een zorgwekkend hoog tempo op. “We moeten luisteren naar de wetenschap [over klimaatverandering] en deze crisis daadwerkelijk gaan behandelen als een crisis. Als we het niet als een crisis zien, kunnen we het ook niet oplossen”, zei Greta in een interview. Hoewel we lokaal veel kunnen doen voor het milieu, is er één ding duidelijk: wereldleiders moeten drastische landelijke maatregelen implementeren om de CO2-emissiedoelen te halen. Internationale bedrijven moeten daarnaast verantwoordelijk worden gehouden voor hun bijdragen aan de klimaatverandering en het plunderen van natuurlijke bronnen. Alleen zo kan de klimaatopwarming worden tegengegaan.

Greta’s inspanningen zijn niet voor niets geweest. Waar de klimaatverandering eerst werd gezien als een onverslaanbare en onvermijdbare ontwikkeling, heeft Greta de ernst van de problemen en de noodzaak voor verandering weten aan te tonen. Ze heeft grote golven van verandering in beweging gebracht en miljoenen jonge activisten pleiten nu voor actie. “Greta heeft aangetoond dat we ons uit kunnen spreken. Ze heeft onze eigen stemmen luider gemaakt. Ik geloof dat er daadwerkelijk actie kan worden ondernomen, dat we niet alleen hoeven te zitten en te kijken,” stelt een student van de Haagse Hogeschool. Greta symboliseert hoop voor de toekomst, maar ook de urgentie van de strijd tegen klimaatverandering.

In de woorden van Greta: “Natuurlijk hebben we hoop nodig. Maar actie ondernemen is vele malen belangrijker dan hoop. Als we actie ondernemen verschijnt er overal vanzelf hoop.” (source: Common Dreams) Met de Mural of Change hopen wij inzicht te brengen in de strijd voor een duurzame en rechtvaardige wereld.

Wil je meer weten over de Mural of Change? Klik hier om meer te lezen over deze nieuwe en inspirerende landmark in Den Haag.