Onze website gebruikt functionele en analytische cookies. Meer informatie

Hero
Home » Victor Scheffers, oud-directeur Justice & Peace overleden
14-12-22

Victor Scheffers, oud-directeur Justice & Peace overleden

Foto boven: Photoworkx

32 jaar lang in dienst van mensenrechten en sociale gerechtigheid

Bedroefd hebben we kennis genomen van het overlijden van Victor Scheffers. Als directeur van Justice & Peace en secretaris van de Commissie Justitia et Pax zette hij zich van 1983 tot 2014 onvermoeibaar en met passie in voor mensenrechten en sociale gerechtigheid. Victor Scheffers heeft ons met zijn acties en ideeën laten zien dat je de wereld kunt veranderen. Het was bijzonder om met hem te mogen samenwerken. We zullen zijn bezieling, wijsheid, warmte en humor missen. Hij was en is een groot voorbeeld voor ons.

Mensen kunnen de wereld veranderen

Voor zijn werk kreeg Victor Scheffers in 2008 tijdens zijn 25 jarig jubileum als directeur en het 40-jarig jubileum van Justice & Peace een Koninklijke – en een Pauselijke onderscheiding; hij mocht zich Officier in de Orde van Oranje-Nassau en Commandeur in de Orde van Heilige Gregorius de Grote noemen. Gevraagd naar hoogtepunten uit zijn carrière, noemde Victor Scheffers onder meer de steun aan de Antiapartheidsbeweging in Zuid-Afrika en de effectieve lobby voor het Generaal Pardon. Anno 2022 zet Justice & Peace zich nog steeds in voor wereldwijde mensenrechtenverdedigers en de rechten van vluchtelingen.

“Victor Scheffers is de persoon die ons met zijn acties en ideeën heeft laten zien dat je de wereld kunt veranderen en ons heeft geïnspireerd om hiermee door te gaan.”

Sebastiaan van der Zwaan, directeur Justice & Peace

Een rode draad in het werk van Victor Scheffers en Justice & Peace is de overtuiging dat iedereen een change maker is en dat verandering op lokaal en persoonlijk niveau gebeurt. “Mensen kunnen de wereld veranderen, dat heb ik van Marga Klompé geleerd”, zei hij bij zijn afscheid. “Hulp helpt alleen als je de lokale mensen daar rechtstreeks bij betrekt. Het gaat om ‘ownership’”.

Bij zijn afscheid als directeur werd Victor Scheffers een bevlogen verdediger van de mensenrechten genoemd, hij werd geroemd om zijn bezieling, maar ook om zijn gedegen advieswerk. Bisschop De Korte zei hierover “Mensenrechtenwerk vraagt om volharding. En dat kan alleen als er bezieling is. Je moet je eigen ziel voeden om geen technocraat of bureaucraat te worden. Voor Victor is dat zonder twijfel zijn Katholieke geloofsovertuiging.”

Victor Scheffers wist steeds opnieuw actuele mensenrechtenissues te agenderen en nieuwe generaties aan te spreken en inspireren. Zo zag hij klimaatverandering en een veilige en gezonde leefomgeving als de nieuwe grote mensenrechtenkwestie en zag hij de potentie van sociale media om mensen te informeren en bewust te maken van wat er in de wereld speelt.

“Nu ik als laatste van mijn generatie in deze sector afzwaai, geef ik het stokje door aan een jonge generatie die klaar is om onze belangrijke maatschappelijke rol in dezelfde geest, maar op een eigentijdse manier te vervullen. Als ik dan toch met verdrietige gevoelens afscheid neem, dan is dat omdat het werk niet af is.”

Victor Scheffers

Als nieuwe generatie in dienst van mensenrechten en sociale gerechtigheid zijn wij Victor intens dankbaar voor zijn bezieling en hoop, het voorwerk dat hij deed en het voorbeeld dat hij voor ons is.

Wij wensen Victors familie en vrienden veel sterkte met dit grote verlies.