Onze website gebruikt functionele en analytische cookies. Meer informatie

Hero
Home » STATEMENT: Europa en Nederland zijn klaar voor een menselijk en solidair vluchtelingenbeleid
15-03-22

STATEMENT: Europa en Nederland zijn klaar voor een menselijk en solidair vluchtelingenbeleid

15-03-2022

Onze gedachten gaan uit naar de inwoners van Oekraïne; de inwoners die hun eigen land verdedigen, de meer dan 3 miljoen personen die noodgedwongen op de vlucht zijn geslagen en alle Oekraïners in het buitenland die niet terug kunnen keren naar het eigen land.

We zien een grote bereidheid vanuit Europa om deze mensen op de vlucht met open armen te ontvangen en hen te ondersteunen met onder andere hulpgoederen, transport en huisvesting. De Europese Unie heeft aangegeven zo snel mogelijk huisvesting te zoeken voor de Oekraïense vluchtelingen en ook de Nederlandse instanties spannen zich hiervoor in. Tevens zien we dat steeds meer Nederlanders in actie komen en niet alleen geld en hulpgoederen doneren, maar ook hun deuren open zetten en onderdak willen bieden aan de gevluchte mensen uit Oekraïne.

Meerdere media lichten het verschil in draagvlak uit voor de opvang van vluchtelingen de afgelopen jaren en de opvang van Oekraïense vluchtelingen nu. Uit onderzoek van Motivaction blijkt bijvoorbeeld dat een meerderheid van de Nederlanders (66%) positief is over de opvang van Oekraïense vluchtelingen, ten opzichte van 32% bij Syrische vluchtelingen. Uit het onderzoek bleek dat Nederlanders een positiever beeld hebben van Oekraïense dan van Syrische vluchtelingen.

Ook zien we meerdere verhalen en beelden in de media, waaruit blijkt dat er wordt gekeken naar nationaliteit en etniciteit bij het verlaten van Oekraïne, voornamelijk aan de grens naar Polen. Inmiddels zijn meerdere acties gestart om bij te dragen aan een veilige reis voor álle vluchtelingen vanuit Oekraïne, waarbij nationaliteit en etniciteit geen rol mogen spelen.

Als Justice & Peace zijn we blij met het draagvlak en de enorme draagkracht vanuit de Europese bevolking en overheden. Deze toename in solidariteit met vluchtelingen is een hoopvol teken dat we als Europese en Nederlandse samenlevingen het vluchtelingenbeleid anders kunnen vormgeven. We kunnen samen een humaner vluchtelingenbeleid organiseren, waarbij we bereid zijn vluchtelingen te ontvangen en te verwelkomen in onze woonplaats. Een beleid waarin de mensen centraal staan en waarin burgers samenwerken met de (lokale) overheden. Een beleid waarbij mensen op de vlucht niet hun leven te hoeven riskeren om naar Europa of Nederland te komen en er een veilige en verwelkomende plek vinden. Het voelt wrang dat Oekraïense vluchtelingen welkom zijn in de EU-landen, maar dat het bij niet-Oekraïners die ook genoodzaakt waren hun land te verlaten, niet altijd het geval is (geweest). Laten we zorgen dat de wijdverbreide bereidwilligheid die we nu zien een start is om niet alleen Oekraïners, maar álle mensen op de vlucht, ongeacht nationaliteit en etniciteit, in solidariteit te ontvangen in Nederland. Het draagvlak en de draagkracht, zo laten de afgelopen twee weken zien, is er.

De Haagse mensenrechtenorganisatie Justice & Peace is de initiatiefnemer van het eerste community sponsorship model in Nederland: Samen Hier. Geïnspireerd op succesvolle internationale voorbeelden van dit model, mobiliseert Samen Hier op lokale schaal kleine groepen mensen die samen met hun netwerk personen of gezinnen op de vlucht ontvangen en begeleiden bij het opbouwen van een nieuw leven.