Onze website gebruikt functionele en analytische cookies. Meer informatie

Hero
Home » Partner meeting Samen Hier: ”Samenhorigheid is emotie, solidariteit is inzicht”
28-04-22

Partner meeting Samen Hier: ”Samenhorigheid is emotie, solidariteit is inzicht”

Geschreven door: Mounia Balakouh
Datum: 27 april 2022

De Samen Hier beweging zet zich in een groeiend aantal woonplaatsen in voor veilige routes en – havens voor mensen op de vlucht. Naast de actieve burgers en nieuwkomers, zijn het de lokale partners die het opzetten en uitvoeren van Samen Hier in hun woonplaats mogelijk maken. In maart organiseerden we een meeting voor dit netwerk van organisaties en platforms. In een open en informele setting wisselden we ideeën uit, gaven de partners elkaar tips en luisterden we naar gastspreker Mirjam Vossen.

Samen voetbalfans

Juan Heinsohn, van Samen Hier Rotterdam deelde hun ervaringen met de eerste Samen Hier sponsorgroepen: groepen die vluchtelingen begeleiden die rechtstreeks vanuit een vluchtelingenkamp via hervestiging in Rotterdam aankomen. Een belangrijke rol die de Rotterdamse burgers succesvol hebben opgepakt en daarmee de gemeente Rotterdam geweldig hebben ondersteund. De medeoprichter van de stichting Rotterdam Verwelkomt Vluchtelingen, wil met zijn interventies de inwoners van Rotterdam laten ervaren dat mensen op de vlucht niet behoren tot een abstracte groep waar politici beslissingen over maken, maar dat het individuen zijn met ieder een eigen verhaal, interesses en hobby’s. Hij ziet veel draagvlak in de stad voor de ondersteuning van nieuwkomers en merkt dat veel meer mensen, organisaties en bedrijven zich willen inzetten als er sprake is van herkenning.

“We wilden organiseren dat we samen voetbal konden gaan kijken in het Sparta stadion. Om dit voor elkaar te krijgen, hebben we Sparta benaderd, niet alleen als een organisatie die met vluchtelingen werkt, maar vooral als voetballiefhebbers. Zij waren bereid om kaarten beschikbaar te stellen. Dit voorbeeld toont aan dat het werkt om de stad en de mensen te vragen ‘wie doet er mee?’ Natuurlijk zullen de reacties en meningen verschillen, maar we hebben als mensen zo veel met elkaar gemeen. Vanuit dat punt moeten we stadsgenoten proberen aan te spreken en zien te mobiliseren.”

Harriet Marseille, herkent dit uit haar eigen ervaring met het opzetten van Samen Hier in Leidschendam-Voorburg. Ze merkt dat inwoners graag het voortouw willen nemen om mensen op de vlucht te ondersteunen met het opbouwen van een nieuw bestaan en verkent meerdere mogelijkheden die aansluiten bij de behoeften en wensen van de inwoners, de gemeente en de mensen op de vlucht. 

Relatief kleine groep tegenstanders

Mirjam Vossen was aanwezig bij de partner meeting als gastspreker. In België is zij betrokken bij hervestiging en haar ervaring leert dat er heel veel burgers zijn die zich actief willen inzetten voor mensen op de vlucht vanuit medemenselijkheid en solidariteit. Ook vertelt ze dat voor veel mensen onbekend is dat nieuwkomers veel bij kunnen dragen aan de samenleving.  Met behulp van haar onderzoek en ervaringen reikte zij de partners handvatten aan die zij de komende jaren goed kunnen gebruiken om meer burgers te betrekken bij Samen Hier:

“Enerzijds is er een groep die erg verwelkomend is, daartegenover staan de actieve tegenstanders. Deze laatste groep is erg zichtbaar, waardoor het lijkt alsof die groep het grootst is, maar in werkelijkheid is dit een relatief kleine groep. De grootste groep zit in het midden, die zijn niet erg uitgesproken over of bezig met het onderwerp.”

Dus laten we focussen op wat we samen kunnen bereiken als samenleving. Een gedachte die goed aansluit bij Samen Hier. Qader Shafiq, die werkt aan Samen Hier Nijmegen, voegt eraan toe dat de ontwikkelingen in Oekraïne laten zien dat er in de samenleving veel daadkracht en draagvlak is om mensen op de vlucht lokaal op te vangen en hen te ondersteunen met het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Hij roept op om na te denken over manieren om de samenhorigheid in de samenleving naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne in te zetten voor oplossingen op de lange termijn:

“Samenhorigheid is emotie, solidariteit is inzicht.” 

Qader pleit daarom voor een duurzame aanpak waarbij de opvang van vluchtelingen niet alleen wordt uitbesteed aan de politiek ondersteund door kortstondige samenhorigheidsacties van burgers. De oplossing ziet hij in een duurzame beweging waarin burgers en organisaties samen netwerken creëren om mensen op de vlucht veilige havens en veilige routes te bieden; daar waar de kracht ligt van Samen Hier.

Wil jij je ook meedenken of deel worden van het partnernetwerk en de Samen Hier beweging uitbreiden naar jouw stad of gemeente?