Onze website gebruikt functionele en analytische cookies. Meer informatie

Hero
Home » Internationale Dag van de Mensenrechten – Actie #GroenLicht
16-12-21

Internationale Dag van de Mensenrechten – Actie #GroenLicht

Afgelopen vrijdag 10 december, op Internationale Dag van de Mensenrechen, kleurde Europa groen. In tientallen plaatsen door heel Europa brandden er groene lichten. Groene lichten vóór vluchtelingen en voor het respecteren van mensenrechten, overal en altijd.

Afgelopen maanden kwamen vluchtelingen die via de grens tussen Polen en Wit-Rusland Europa probeerden te bereiken, vast te zitten. De mensen op de vlucht komen vast te zitten in een niemandsland aan de grens, vaak zonder of met weinig eten en drinken en met temperaturen onder het vriespunt; het resultaat van de geopolitiek van Wit-Rusland en het beleid van Polen om ongedocumenteerde migranten en vluchtelingen tegen te houden en terug te sturen. Voor de mensen op de vlucht begint daar Europa, maar asiel aanvragen wordt onmogelijk gemaakt.

Een Poolse inwoner startte een actie en vele inwoners volgden. Aan de grens van Polen en Wit-Rusland zetten bewoners een groen licht  in hun raam, als teken dat mensen op de vlucht daar kunnen aankloppen en veilig zijn. In de huizen met een groen licht worden ze welkom geheten en kunnen ze even opwarmen en bijvoorbeeld hun telefoon opladen. Op vrijdag 10 december, Internationale Dag van de Mensenrechten, is door Vereniging Asieladvocaten en -Juristen de campagne ‘Actie Groen Licht’ gestart. Via deze weg riepen ze instanties en inwoners van Europa op om hun woning of gebouw groen te laten kleuren. Met deze campagne vragen zij aandacht voor mensenrechten van vluchtelingen. Afgelopen vrijdag kleurde ook ons Haagse gebouw op de Riviervismarkt 4 groen. Ook wij deden mee met Actie #GroenLicht, samen met Human Security Collective en Nederlands Helsinki Comité. Samen riepen wij Haagse burgers en organisaties op om ook mee te doen.

#Groenlicht voor vluchtelingen

Mensen op de vlucht moeten te allen tijden asiel kunnen aanvragen in een veilig land. Asiel aanvragen is een grondrecht en alle staten die zich bij het Vluchtelingenverdrag hebben aangesloten zijn verplicht dit grondrecht te verlenen, zo ook alle EU-staten. Ieder persoon heeft recht op internationale bescherming. Op veel plekken in de wereld en aan de randen van Europa worden vluchtelingen onrechtmatig tegen gehouden en teruggestuurd.

“Op 10 december branden wij een #GroenLicht voor mensen op de vlucht, voor veilige havens en veilige migratieroutes en voor alle change makers die zich hiervoor inzetten. Want iedereen heeft recht op veilige toegang tot een verwelkomende plek waar zij asiel kunnen aanvragen en samen met anderen een nieuw bestaan kunnen opbouwen.”

 

– Carlijn den Boer van de Haagse mensenrechtenorganisatie Justice & Peace.

#GroenLicht voor veilige routes

De organisaties van het gebouw aan de Riviervismarkt 4 brandden een #GroenLicht voor veilige routes en veilige havens voor mensen op de vlucht. Wij roepen op om een veilige, legale manier om asiel aan te vragen voor een nieuw bestaan in een veilig land te creëren. Zodat het voor vluchtelingen niet meer nodig moet zijn om een zware en gevaarlijke reis te ondernemen en ze niet meer in een niemandsland tussen twee grenzen terecht komen, of in handen van mensensmokkelaars of onveilige boten in het Kanaal of de Middellandse Zee.

#GroenLicht voor veilige havens

Met Justice & Peace bieden we Hagenaren een manier om net als de Poolse burgers mensen die zijn gevlucht voor oorlog en geweld een veilige haven te bieden. Door als vrienden- of kennissengroep mee te doen aan Samen Hier kun je er samen met je netwerk voor zorgen dat een vluchteling of -gezin zich hier vanaf dag één welkom voelt en een nieuw leven kan opbouwen. Je trekt een jaar lang samen op en vormt zo een veilige haven waar jullie waardige, betekenisvolle en gelijkwaardige relaties kunnen opbouwen met elkaar en anderen. Waar ze geen vluchteling meer zijn, maar hooguit nieuwe buur, vriend(in), collega en stadsgenoot. Samen met andere deelnemers aan de Samen Hier beweging zet je je in voor veilige en legale routes voor mensen op de vlucht.

Samen met ons Haagse gebouw, kleurden er tientallen gebouwen, kerken, bibliotheken, kantoorpanden en huizen groen. Kleine, en ook grote groene lichten werden aangestoken om zich uit te spreken tegen de mensenrechten die worden geschonden. We werden verrast door de vele positieve reacties van mensen die langsliepen en de gesprekken die daarop volgden. Vanuit Migreat is er nu een actie gestart om een mail te sturen naar Tweede Kamerleden, met een foto met jouw groenen lichtje en een oproep voor de bescherming van mensenlevens en mensenrechten in en aan de grenzen van Europa.

Over Samen Hier

Samen Hier is een beweging van actieve burgers en organisaties die zich door middel van community sponsorship inzetten voor veilige routes en veilige havens voor mensen op de vlucht.

Samen Hier matcht groepen van vijf vrienden of kennissen met vluchteling of -gezin. Een jaar lang trekken ze samen op. Vanuit de veilige haven van de vijf vrienden en hun netwerken bouwen ze samen aan een nieuw bestaan in Nederland.

Samen Hier richt zich op verschillende manieren om veilige routes te bieden. Naast de bestaande en duurzame mogelijkheid van hervestiging van vluchtelingen op voordracht van UNHCR (de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties), kun je denken aan het bieden van humanitaire visa, of mogelijkheden voor vluchtelingen om voor studie of werk naar Nederland te komen. Bij deze opties hoeven mensen op de vlucht géén onveilige route af te leggen en komt de persoon direct terecht in een woonplaats (dus zonder eerst in een asielzoekerscentrum te komen).

Deze #GroenLicht actie aan de Riviervismarkt 4 Den Haag is een samenwerking tussen:

Mensenrechtenorganisatie Justice & Peace bouwt en versterkt (lokale) gemeenschappen van change makers die samenwerken aan duurzame, rechtvaardige en verwelkomende samenlevingen waar de mensenrechten gelden voor iedereen. www.justiceandpeace.nl

Human Security Collective werkt aan het betrekken van gemeenschappen en maatschappelijke organisaties bij de besluitvorming rond veiligheidsvraagstukken en faciliteren we gesprekken tussen burgers en beleidsmakers. https://www.hscollective.org/

Het Nederlands Helsinki Comité (NHC) is een niet-gouvernementele organisatie gevestigd in Den Haag, die werkt aan de bescherming van de mensenrechten en de bevordering van de rechtsstaat en democratie in heel Europa en delen van Centraal-Azië. https://www.nhc.nl/