Onze website gebruikt functionele en analytische cookies. Meer informatie

Hero
Home » Een menselijker migratiebeleid
30-03-21

Een menselijker migratiebeleid

Op 17 maart waren wij als Justice & Peace aanwezig bij de campagne Lopend Vuur. Van 1 tot 17 maart ging er een lopend vuur door Nederland, waarbij er in meer dan zeventig dorpen en steden wakes en tochten plaatsvonden. De campagne liet zien dat er draagvlak is voor een ander, menselijk migratiebeleid. Het lopend vuur stond in het teken van de verwoestende brand in kamp Moria en de aanpak van de situatie bij de Europese buitengrenzen. De campagne eindigde op de dag van de Nederlandse verkiezingen in de politieke hoofdstad: Den Haag. Op deze dag was ons aanwezig om te laten zien dat wij de campagne steunen en kansen zien voor een ander, meer humaan migratiebeleid in de EU.

Een menselijker migratiebeleid is nodig omdat de situatie van vluchtelingen aan de grenzen van de EU nog lang niet is opgelost. Mensen op de vlucht riskeren hun leven om bescherming te vinden in landen als Nederland. Justice & Peace pleit daarom voor verruiming van de mogelijkheden voor vluchtelingen om op veilige en legale wijze te kunnen komen. Hervestiging, de praktijk waarbij de Nederlandse overheid erkende vluchtelingen vanuit vluchtelingenkampen buiten de EU uitnodigt om zich in Nederland te vestigen, is een voorbeeld van zo’n legale en veilige route waar Nederland al aan meewerkt.

samen hier, plein den haag

Justice and Peace spoort het kabinet aan om ook ruimte te bieden aan de ontwikkeling van innovatieve modellen voor vluchtelingenopvang. Goede voorbeelden zijn de Italiaanse humanitarian corridors en de community-sponsorship programma’s in landen zoals Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Ook de Europese Commissie beveelt aan deze modellen van community sponsorship meer te benutten.

Wat community sponsorship is? Kort gezegd is het een model waarin groepen inwoners, burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven de ruimte krijgen om zelf hun tijd, middelen en netwerken in te zetten om een vluchteling(gezin) te ontvangen. Het is daarmee een lokale en innovatieve manier van vluchtelingenopvang die optimaal gebruik maakt van bestaand draagvlak: door de rechtstreekse betrokkenheid van burgers, profiteren nieuwkomers direct van de aanwezige sociale en professionele netwerken in hun nieuwe woonplaats en kunnen zijn vanaf dag één starten met het opbouwen van hun nieuwe bestaan. Lokale gemeenschappen spelen een actieve rol in de ontvangst, opvang én integratie.

music band, plein den haag

Zo kan de overheid het aanwezige draagvlak en de draagkracht uit de samenleving effectief aanwenden om de bescherming van vluchtelingen te optimaliseren. Community sponsorship biedt zowel vluchtelingen als de overheid een alternatief voor gevaarlijke routes: doordat vluchtelingen na zorgvuldige screening en selectie op basis van een visum via een reguliere vlucht naar Nederland kunnen komen. Het is een model waarin waarmee de Nederlandse overheid en Nederlandse inwoners samen kunnen werken aan de overkomst, ontvangst en verdere integratie van vluchtelingen.

Lopend Vuur manifestatie, Plein Den Haag

Met het initiatief Samen Hier is Justice and Peace in verschillende Nederlandse steden actief om community sponsorship in Nederland te ontwikkelen. We werken daarvoor samen met inwoners en lokale organisaties.