Onze website gebruikt functionele en analytische cookies. Meer informatie

Hero
Home » In gesprek over migratie & mensenrechten: Een evenement van het Samen Hier initiatief
14-03-24

In gesprek over migratie & mensenrechten: Een evenement van het Samen Hier initiatief

Een inspirerende middag met dialogen over migratie en mensenrechten vond plaats in februari 2024 in The Grey Space in the Middle in Den Haag. Het Samen Hier initiatief van Justice & Peace bracht verschillende stemmen samen om uit te wisselen en na te denken over sociale inclusie, depolarisatie en lokale solidariteit.

De val van het kabinet heeft vragen opgeroepen over de richting van onze nationale politiek en de Nederlandse verkiezingen schetsten een nieuw landschap. Nooit eerder hebben we zoveel gediscussieerd over het belang van mensenrechten en de rechten van nieuwkomers. In dit debat lijken tegenstellingen onoverbrugbaar en overheerst verdeeldheid. Juist nu voelt het cruciaal om van elkaar te horen, te luisteren en samen actie te ondernemen.

Een middag over asiel, grenzen, menselijkheid en onze verantwoordelijkheid als samenleving

Hoe praten we met elkaar over migratie? Hoe creëren we steun voor nieuwkomers? En welke rol kunnen buurtbewoners spelen in het verwelkomen van nieuwkomers?

Tijdens het evenement werd het publiek gemotiveerd om mee te denken en te navigeren langs kansen en mogelijkheden voor verandering en toenadering in gesprek met Hanneke Felten, Arnon Grunberg en Qader Shafiq.

Over de gasten

Als senior onderzoeker bij Movisie en Kennisplatform Inclusief Leven nam Hanneke Felten ons mee in haar werk over stereotypering en stigmatisering binnen gesprekken over migratie. Volgens haar ligt de sleutel in het onderzoeken van de eigen vooroordelen en het durven aangaan van gesprekken binnen het eigen netwerk.

Arnon Grunberg is een vooraanstaand en bekroond schrijver en columnist die bekend staat om zijn kritische kijk op sociale kwesties. Zijn nieuwste boek ‘De vluchteling, de grenswacht en de rijke jood’ verkent thema’s als asiel, grenzen en menselijkheid.

Qader Shafiq is dichter, columnist en oprichter van Bureau Wijland. Hij pleit voor meer samenwerking tussen groepen met verschillende culturele achtergronden. Zijn expertise droeg bij aan het beantwoorden van vragen als “Als we kijken naar de polarisatie in Europa en de solidariteit terrein verliest, moeten we dan meer oorlogen verwachten? Tijdens de middag deelden zowel Arnon als Qader hoopvolle berichten over het huidige politieke landschap.

De middag werd gecoördineerd door presentatrice en verhalenvertelster Leila Prnjavorac. Haar bijdrage bracht verdere discussies op gang aan verschillende dialoogtafels, meer specifiek over duurzame verbindingen, inclusiviteit, gelijkheid en de rol van een betrokken samenleving.

We spelen allemaal een rol in het opbouwen van een wereld die nieuwkomers verwelkomt

Het evenement benadrukte de collectieve verantwoordelijkheid bij het vormgeven van gemeenschappen die nieuwkomers verwelkomen. Terwijl we complexe gesprekken voeren over migratie en mensenrechten, speelt elke deelnemer, spreker en gemeenschapslid een cruciale rol. Bekijk de aftermovie hieronder, gemaakt door onze Claire Santen, om de inspirerende momenten van het evenement te zien.


 

Blijf op de hoogte van toekomstige projecten, evenementen en ontwikkelingen van het Samen Hier initiatief.

Lees meer over de Samen Hier-beweging

Ons initiatief Samen Hier is een landelijke beweging van bewoners en organisaties die de manier waarop mensen op de vlucht naar Nederland komen en de opvang van vluchtelingen wil veranderen, door middel van de implementatie van het eerste community sponsorship van Nederland.