Onze website gebruikt functionele en analytische cookies. Meer informatie

Hero
Home » Benut de kracht van sociale netwerken bij integratie!
14-02-19

Benut de kracht van sociale netwerken bij integratie!

Persbericht – Advies aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Op woensdag 20 februari vindt in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg plaats over inburgering en integratie. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees wil investeren in pilots die erop gericht zijn om meer nieuwkomers aan een baan te helpen. Justice and Peace Nederland adviseert om hierbij de kracht van sociale netwerken beter te benutten. De mensenrechtenorganisatie ontwikkelde daarom in samenwerking met onderzoekers van de Universiteit van Toronto een nieuw landelijk initiatief: Samen Hier.

Nationaal en internationaal onderzoek toont aan dat sociale netwerken van groot belang zijn bij het vinden van een baan en de integratie van nieuwkomers.[1] Hoe meer contact met de autochtone bevolking, hoe groter de kans op het vinden van een baan. “Toch wordt sociale integratie nog te vaak gezien als een losstaand traject naast het vinden van werk,” vindt Maaike Graaff, programmacoördinator Migratie en Mensenrechten bij Justice and Peace. Om de werking van sociale netwerken slimmer in te zetten en hier meer kennis over op te doen, lanceert Justice and Peace Samen Hier in Nederland. Drie pilotgemeenten doen al mee.

Samen Hier: beproefd recept uit Canada
Het valt voor nieuwkomers niet mee om in contact te komen met Nederlanders. Tegelijkertijd bestaat vanuit de samenleving de behoefte om van betekenis te zijn bij de integratie van vluchtelingen. Justice and Peace speelt daarop in met Samen Hier en koppelt groepjes van vijf Nederlanders, bijvoorbeeld buren, collega’s of vrienden, via een innovatief algoritme aan een nieuwkomer of nieuwkomersgezin. Maaike Graaff: “Vijf Nederlanders die met een nieuwkomer meedenken over werk, hebben een groter bereik dan een klantmanager die nog tientallen anderen in de caseload heeft.”

Dr. Craig Damian Smith, verbonden aan de Universiteit van Toronto, ontwikkelde de matchingsmethode voor Samen Hier op basis van jarenlange Canadese ervaring met de inzet van bestaande sociale netwerken bij de integratie van vluchtelingen: “Het bieden van toegang tot sociale netwerken is een laagdrempelige en kostenbesparende manier om ervoor te zorgen dat nieuwkomers sociaal kapitaal genereren. En van sociaal kapitaal weten we dat het bepalend is voor succes op de arbeidsmarkt. Bovendien stelt het algoritme ons in staat om beter te begrijpen hoe sociale netwerken precies bijdragen aan de integratie van vluchtelingen. Voor Europese overheden is dit waardevolle kennis.”

Gewone mensen
Ook Marjan de Gruijter onderschrijft het belang van sociale netwerken. Zij is senior onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut en recent toegetreden tot de adviesraad van Samen Hier: “Bij de integratie van vluchtelingen zijn vaak allerlei professionele instanties betrokken. In al die contacten, die overigens zeer waardevol zijn, draait het om hulp. Contact met gewone mensen, daar hebben vluchtelingen behoefte aan.”

Aya is sinds 2015 in Nederland en kan daarover meepraten: “Als je net naar Nederland komt is alles even helemaal anders. Dan kunnen sociale netwerken zo fijn zijn. Mijn huidige baan heb ik bijvoorbeeld gevonden via een medewerker op de basisschool van het dochtertje van de buurvrouw van mijn taalmaatje.”

Samen Hier start binnenkort in de pilotgemeenten Almere, Haarlem en Den Haag.

[1] Kennisplatform Integratie & Samenleving, ‘Wat werkt bij arbeidsparticipatie statushouders’, september 2018.