Onze website gebruikt functionele en analytische cookies. Meer informatie

Hero
Home » Verhalen » Petra

Petra, overbrugt de kloof tussen vluchtelingen en werkgevers

Interview en foto door Joris van Erp

“Petra, kun je me helpen werk te vinden?” Het was die vraag die Petra Wolters als medewerker van VluchtelingenWerk het meest gesteld kreeg. Het leidde tot de oprichting van Meraki Uitzendbureau, een jonge sociale onderneming met als doel vluchtelingen in Den Haag aan de slag te krijgen. Om Meraki te ondersteunen en helpen door te groeien, organiseerde het Haagse Huiskamer netwerk op 31 mei 2018 haar ‘tweede Versnellingssessie’.

Met Meraki wil Petra verder bouwen aan een inclusief, werkend Den Haag. Petra zelf heeft een opmerkelijke professionele achtergrond: ze heeft aan het conservatorium en de pabo gestudeerd.

Hoe ben je vanuit het conservatorium uiteindelijk manager van een sociale onderneming geworden?   

“Nadat ik het conservatorium had afgerond ben ik gaan werken in het Residentie- Orkest, waar ik fagot speelde en bij de educatieafdeling werkte. Ongeveer drie jaar geleden besloot ik dat ik buiten de wereld van de muziek wilde gaan kijken. Vervolgens ben ik een jaar er tussenuit geweest en heb ik tijdelijk gewerkt als vrijwilligerscoördinator in een vluchtelingenkamp op Lesbos. Niet lang daarna ben ik begonnen bij VluchtelingenWerk, waar ik nu ook nog parttime werk.

Bij VluchtelingenWerk ben ik verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten waar Nederlanders en vluchtelingen elkaar kunnen ontmoeten. Het verzoek dat ik echter het meeste krijg van vluchtelingen is ‘’Petra, kun je me helpen werk te vinden’’. Vanuit die terugkerende verzoeken ben ik gaan nadenken over Meraki.”

Wat is het idee achter Meraki?

“Met Meraki Uitzendbureau probeer ik in feite vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Enerzijds zijn er vluchtelingen die graag aan de slag willen, anderzijds krijgen werkgevers momenteel de vacatures niet gevuld. Vaak weten ze elkaar echter niet te vinden. Er zijn ook al andere organisaties op dit gebied actief, zoals het Werkgeversservicepunt, maar naar mijn idee is er te weinig capaciteit om voor iedereen maatwerk te bieden. Vluchtelingen vormen een complexe doelgroep van mensen met verschillende achtergronden, opleidingsniveaus en wensen. Als we willen dat deze mensen een duurzame plek krijgen op de Nederlandse arbeidsmarkt, moeten we kijken naar de wensen en kwaliteiten van het individu.”

Lukt dat een beetje?

“In januari is Meraki officieel gelanceerd en de eerste mensen zijn nu aan de slag. Er zijn echter nog wel uitdagingen. De werkgevers betrokken bij Meraki komen voornamelijk uit mijn eigen netwerk; koude acquisitie levert tot nu toe nog te weinig op. Hoewel ik met de huidige partners erg blij ben, is het mijn doel om ook veel potentiële banen van buiten mijn netwerk binnen bereik te krijgen.”

Hoewel Meraki al draaiende is, merkt Petra dat bepaalde vragen nog onbeantwoord blijven. Hoe kan Meraki nog meer bedrijven bereiken en ze ervan overtuigen een vluchteling aan te nemen? Is het construct van uitzenden voor alle bedrijven de beste vorm of valt er te denken aan andere vormen van bemiddeling?

Waar haal je voldoening uit in je werk?

“De momenten van succes, denk ik. Bijvoorbeeld, recent heeft Mohammed, een Syrische vluchteling uit mijn netwerk, een kappersopleiding kunnen krijgen via Meraki. Mohammed werkte in Syrië als kapper en via deze passende opleiding kan hij hier ook snel weer aan de slag. Als het lukt om iemand het maatwerk te bieden dat hij/zij nodig heeft, dan geeft dat bijzonder veel voldoening.”

Justice and Peace ondersteunt change makers zoals Petra met het platform Haagse Huiskamer, dat Haagse burgers en initiatieven bij elkaar brengt. Op donderdag 31 mei 2018 organiseerde de Haagse Huiskamer een Versnellingssessie, waarin het netwerk bijeen kwam om Petra te helpen Meraki verder door te laten groeien. Lees meer op Haagse Huiskamer.