Onze website gebruikt functionele en analytische cookies. Meer informatie

Hero
Home » Privacy beleid

Privacy beleid

Dit is het privacy beleid van Justice & Peace Nederland (www.justiceandpeace.nl), wat ook van toepassing is op de volgende websites:

De bovengenoemde websites worden hierna aan gerefereerd als de “websites”.

Wij vinden het belangrijk om persoonlijke gegevens veilig te stellen. Dit privacy beleid beschrijft de verwerking van de persoonlijke gegevens die worden verzameld via onze “Websites” (Privacy Beleid). Voor informatie over het gebruik van cookies op onze websites, verwijzen wij u door naar ons Cookie Beleid.

 1. Wie zijn wij

Justice & Peace is een Nederlandse organisatie (stichting Justitia et Pax Nederland) die gelooft in dat de kracht van het vrije woord, een brug kan slaan tussen mensen – ongeacht religie, geloofsovertuiging, politieke overtuiging, etniciteit, geslacht of seksuele oriëntatie. Het is onze missie om emanciperende en noodzakelijke dialogen over mensenrechten tot stand te brengen.

We zijn gelegen aan de Riviervismarkt 4 (2513 AM) in Den Haag, Nederland. U kunt met ons in contact komen door een email te sturen naar info[at]justiceandpeace.nl. U bent ook vrij om contact op te nemen via een geschreven brief, die u kunt sturen naar het bovengenoemde adres.

 1. Wat we doen

We hebben verschillende programma’s opgezet die gerelateerd zijn aan onze missie om emanciperende en noodzakelijke dialogen over mensenrechten tot stand te brengen. Via onze websites verstrekken wij informatie en middelen om deel te nemen of bij te dragen aan onze missie en programma’s. Ook organiseren wij meerdere evenementen, bijvoorbeeld lezingen, tentoonstellingen en meet & greets (“Evenementen”).

 1. Welke persoonlijke gegevens verzamelen we, waarom en opslag beperking

We verzamelen informatie van individuen die met ons communiceren via onze websites (“persoonlijke data”), bijvoorbeeld wanneer mensen een petitie tekenen op onze website of geld aan ons doneren. We verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens, zoals naam, e-mail adres, en ook huis adressen, voor de volgende doeleinden:

 • Voor deelname registraties aan evenementen of programma’s
 • Om te reageren op e-mails en vragen die wij ontvangen
 • Het verwerken van donaties
 • Om onze nieuwsbrief te verspreiden
 • Om informatie over programma’s en evenementen te delen

We bewaren persoonlijke gegevens voor zo lang als dit nodig is voor de relevante doeleinden of binnen de wettelijke of reglementaire vereisten.

Indien je geen informatie van Justice & Peace, Shelter City of Samen Hier wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact op via: info@justiceandpeace.nl.  Je kunt je voor nieuwsbrieven en mailings ook afmelden via de afmeld link die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

 1. Onze juridische gronden voor het verwerken van persoonlijke gegevens

Onze voornaamste wettelijke grond voor het verwerken van persoonlijke gegevens is toestemming. We mogen ook persoonlijke gegevens verwerken wanneer het verwerken van persoonlijke gegevens essentieel is voor de werking of het verbeteren van onze websites.

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met onze websites zullen wij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Wij leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) na.

 1. Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij wij moeten voldoen aan een wettelijke plicht om persoonlijke gegevens vrij te geven of te delen, of wanneer onze organisatie wordt gereorganiseerd (bijvoorbeeld door een fusie met een andere organisatie) in welke geval uw gegevens zullen worden doorgegeven aan de nieuwe organisatie.

 1. Link naar websites van derden

Op onze websites verwijzen we naar websites van derden, inclusief Facebook, X Pro (voorheen Twitter), YouTube, LinkedIn, Instagram en Google+, via hyperlinks (“websites van derden”).

Dit privacy beleid is niet van toepassing op ons gebruik van websites van derden. Wij hebben geen controle of verantwoordelijkheid over de verwerking van persoonlijke gegevens wat gebeurd via websites van derden. Als u er voor kiest om een website van derden te bezoeken, bijvoorbeeld om inhoud van onze website te delen op social media, hou er dan rekening mee dat het privacy beleid van de derde partij de activiteiten en door u gedeelde informatie tijdens uw bezoek reguleert. Bezoek het privacy en cookie beleid van de relevante websites van derden voor meer informatie over hoe zij uw gegevens verwerken.

 1. Veiligheid

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonlijke data te beschermen tegen verlies, misbruik, aanpassingen en/of vernietiging. Hoewel we redelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het verstrekken van veilige overdracht van informatie tussen uw apparatuur en onze systemen, kunnen we de veiligheid van informatie die via internet naar ons wordt verzonden niet garanderen.

 1. Uw rechten

U heeft verschillende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. U heeft het recht om te weten of we uw persoonlijke gegevens verwerken. Wanneer dit het geval is, heeft u het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens. Onder sommige omstandigheden heeft u ook het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te rectificeren, wissen of te beperken. Wanneer de verwerking gebaseerd is op toestemming, heeft u het recht om uw toestemming op elk moment terug te trekken. Dit zal effect hebben op de toekomstige verwerking en u kunt een beroep doen op het recht op data portabiliteit.

Als u één van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u een email sturen naar info[at]justiceandpeace.nl.

Als u vindt dat uw rechten zijn geschonden, neem dan contact met ons op. U kunt ook contact opnemen met de lokale autoriteit die zich bezighoudt met data bescherming (in Nederland: Autoriteit Persoonsgegevens).

 1. Beleid veranderingen

Dit privacy beleid kan in de toekomst veranderen om te blijven voldoen aan de wet of beleidsveranderingen van onze organisatie. U kunt het meest recente Privacy Beleid terug vinden op onze websites. Dit Privacy Beleid is voor het laatst aangepast op 20 september 2023. We zullen u via onze website of via email op de hoogte brengen van wijzigingen aan ons Privacy Beleid.

Foto credits: Anette Brolenius