Onze website gebruikt functionele en analytische cookies. Meer informatie

Hero
Home » My Human Rights Hero tentoonstelling
09-12-19

My Human Rights Hero tentoonstelling

Vier advocatenkantoren vieren Internationale Dag van de Rechten van de Mens met deze tentoonstelling in hun gebouw

Vanaf 10 december, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, hosten vier vooraanstaande advocatenkantoren de tentoonstelling My Human Rights Hero in hun gebouwen. Justice and Peace ontwikkelde deze tentoonstelling om de 30 artikelen van de UVRM en de vele change makers die wereldwijd werken aan de verbetering van mensenrechten in de spotlights te zetten. Met de tentoonstelling willen NautaDutilh (Amsterdam en Rotterdam), Houthoff en HVG Law het belang van de universele mensenrechten in hun dagelijkse praktijk onderstrepen en hun medewerkers en cliënten inspireren. Als lid van Pro Bono Connect geven de vier kantoren pro bono juridisch advies of ondersteuning bij juridische procedures aan organisaties en initiatieven die zich voor mensenrechten of het algemeen belang inzetten.

In 2020 is de tentoonstelling beschikbaar voor andere organisaties, bedrijven en educatieve instellingen. Neem contact op voor meer informatie over de mogelijkheden en kosten.

Dertig huiden, vijf change makers

Wereldwijd, en in Nederland, zetten talloze mensen zich in om mensenrechten te realiseren, voor zichzelf en voor anderen. Soms zelfs met gevaar voor eigen leven. Dat doen ze bijvoorbeeld door slachtoffers van schendingen bij te staan, regeringen aan te spreken op hun beloftes en verplichtingen, door schendingen te documenteren en schenders ter verantwoording te roepen. Wie zijn deze mensenrechtenverdedigers? Wat doen ze en hoe werden en blijven zij geïnspireerd? Wat is heden ten dage de betekenis van de UVRM? Kunstenaar Julia Brants verbeeldde de antwoorden op deze vragen aan de hand van vijf unieke portretten gemaakt door fotograaf Gregor Servais. Daarnaast leenden dertig mensen uit de hele wereld hun huid als achtergrond voor de artikelen en benadrukken zo dat de mensenrechten universeel zijn en voor iedereen gelden. Bezoekers van de tentoonstelling kunnen ansichtkaarten van de artikelen op de door Arno Rotte gefotografeerde huiden meenemen en versturen.

De geportretteerden

“De UVRM is door de VN vertaald naar de Basic Principles on the Role of Lawyers, de rechten van de advocaat. Deze gaan specifiek over de cruciale rol van de advocaat in de rechtstaat. De mate waarin de onafhankelijke rol van de advocaat beschermd wordt, is een graadmeter van de rechtstaat en daarmee ook van de rechten van de mens. Ik denk dat de ontwikkelingen van de laatste maanden in Nederland illustreren dat het geen vast gegeven is dat advocaten altijd buiten schot blijven.” (Joost Italianer, NautaDutilh)

Eén van de geportretteerden is Joost Italianer, oud-partner en momenteel als adviseur aan advocatenkantoor NautaDutilh verbonden. In de tentoonstelling doet hij een pleidooi voor het naleven van de rechten van de mens en het steunen en beschermen van diegenen die deze verdedigen. De andere geportretteerden zijn: Kathleen Ferrier (oud-politicus en (o.a.) docent mensenrechten aan de Aziatische universiteit voor vrouwen in Bangladesh), Christina Moreno (mensenrechtenadvocaat en oprichter van de stichting She Matters), Marcel Kleizen (medeoprichter van de sociale onderneming Humanity Cab) en Paul Vriend ((oud) medewerker van The Ocean Cleanup).

“Dat is toch de grote boodschap van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: het basisbesef dat het geen verschil zou moeten maken waar je geboren bent, hoe je eruit ziet, wat jouw manier van denken of seksuele voorkeur is, wat dan ook – het feit dat je een mens bent geeft jou bepaalde rechten en dat is iets waarvan ik denk ‘ja, dat moet nog steeds heel sterk uitgedragen worden.”(Kathleen Ferrier)

Beluister de volledige interviews:

My Human Rights Hero is een initiatief van mensenrechtenorganisatie Justice and Peace Nederland in samenwerking met het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) en Pro Bono Connect. Neem contact op via info[at]justiceandpeace.nl voor meer informatie over de mogelijkheden en kosten van het hosten van deze tentoonstelling.
Deze tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

Geef de inspiratie door!