Onze website gebruikt functionele en analytische cookies. Meer informatie

Hero
Home » Justice & Peace presenteert het Samen Hier community sponsorship model op het jaarlijkse congres “Van Migratie Tot Participatie”
14-06-24

Justice & Peace presenteert het Samen Hier community sponsorship model op het jaarlijkse congres “Van Migratie Tot Participatie”

Op 25 mei 2024 verzorgde Justice & Peace een workshop op het jaarlijkse migratiecongres georganiseerd door de VNG en de ministeries van Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken en Justitie.

Via de lessen en resultaten van ons Samen Hier initiatief boden we inzicht in hoe community sponsorship burgerparticipatie kan stimuleren in de ondersteuning en opvang van mensen met een vluchtachtergrond.

Het doel van het congres was om de 1200 bezoekers de mogelijkheid te geven om uit te wisselen over de beste geleerde lessen in het migratieveld en samen aan de slag te gaan met praktische oplossingen die werken. Justice & Peace gaf daarom inzicht in het Samen Hier community sponsorship model en vertelde over de implementatie in 9 gemeenten in Nederland. Vertegenwoordigers van gemeenten, provincies en andere geïnteresseerden gingen met ons en elkaar in gesprek en dachten na over de rol van burgers, het mobiliseren van lokale solidariteit en mogelijke knelpunten en kansen.

Conclusies en stappen voorwaarts

Dit gesprek over de cruciale rol van burgers in de verwelkoming van mensen met een vluchtachtergrond had op geen beter moment kunnen komen: het was namelijk de dag na de bekendmaking van het hoofdlijnenakkoord waar het plan voor het strengste asielpakket werd gepresenteerd.

Tijdens de uitwisseling werd (h)erkend dat het profiel van burgers die zich inzetten voor anderen is veranderd en dat Samen Hier, waarbij de ondersteuning van nieuwkomers gedragen wordt door een groep, beter past bij die verandering waarin mensen hun drukke sociale en professionele leven kunnen combineren met burgerparticipatie.

Daarnaast werd er ook nadruk gelegd op het belang van een verwelkomende houding vanuit de buurt als het gaat om de ontvangst van mensen met een vluchtachtergrond. Laagdrempelige, gelijkwaardige ondersteuning, bijvoorbeeld door middel van een Samen Hier groep, biedt hierbij een onmisbare aanvulling op de formele (inburgerings)ondersteuning. Tegelijkertijd werkt deze betrokkenheid van burgers ook draagvlakversterkend, omdat buurtbewoners zelf een rol en verantwoordelijkheid voelen en hun vrienden, buren of kennissen tegelijkertijd kunnen inspireren en informeren over hun ervaring.

De interesse van gemeenten benadrukt het denken in oplossingen en het geloof in verantwoordelijkheid en draagkracht van betrokken burgers. Naar aanleiding van de workshop vervolgen we de gesprekken met verschillende geïnteresseerde gemeenten en organisaties.

Wil je ook met ons in gesprek over het betrekken van burgers bij de verwelkoming van nieuwkomers via het Samen Hier community sponsorship model?