Onze website gebruikt functionele en analytische cookies. Meer informatie

Hero
Home » EU: zo creëren we een humaner Europees migratiebeleid!
25-06-20

EU: zo creëren we een humaner Europees migratiebeleid!

De COVID-19 pandemie bracht de tekortkomingen van het migratiebeleid van de Europese Unie (EU) aan het licht en wakkerde opnieuw een debat aan over het afwijzende karakter van dit beleid en het gebrek aan solidariteit met vluchtelingen en EU-grenslanden. Nu de Europese Commissie naar verwachting binnenkort een nieuw pact over migratie en asiel lanceert, ziet Justice and Peace een mogelijkheid voor een ander, humaner, Europees beleid.

  • Creëer nieuwe kansen voor legale en veilige hervestiging.
  • Ondersteun en faciliteer lokale gemeenschappen bij het verwelkomen van vluchtelingen.

De Europese Commissie committeerde zich in haar werkprogramma voor 2020 aan een “veerkrachtiger, humaner en doeltreffender migratie-en asielstelsel”. Een dergelijk humaan beleid is van cruciaal belang omdat de EU zich in het verleden te veel heeft gericht op voorkomen dat mensen de EU bereiken, daarbij gebruikmakend van derde landen om het beleid te handhaven. Justice and Peace maakt zich – net zoals veel andere maatschappelijke organisaties – zorgen dat de focus van de Commissie op consensus tussen lidstaten ten koste zal gaan van dit humane beleid, aangezien lidstaten het vaak vooral eens worden over het verminderen van het aantal mensen dat de EU binnenkomt en het bevorderen van terugkeer.

Creëer nieuwe kansen voor legale en veilige hervestiging
Dus hoe kan het nieuwe migratie-en asielbeleid humaner worden gemaakt? Allereerst moeten we het mogelijk maken voor vluchtelingen om via veilige routes EU-lidstaten te bereiken. Hoewel er de afgelopen jaren veel aandacht is besteed aan de gevaren waar vluchtelingen die naar Europa reizen mee worden geconfronteerd, is het aantal hervestigingsmogelijkheden toch afgenomen. De EU moet daarom nieuwe mogelijkheden creëren voor legale en veilige hervestiging, om er op die manier voor te zorgen dat vluchtelingen Europa op een veilige manier kunnen bereiken. Veelbelovende voorbeelden zijn de Italiaanse humanitarian corridors en de community-sponsorship programma’s in landen zoals Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Bovendien zijn Europa-brede solidariteit met EU-grenslanden en herplaatsing binnen de EU cruciaal om een meer humaan beleid mogelijk te maken. Een interessant en recent voorbeeld is de toezegging van verschillende EU-landen om alleenstaande vluchtelingenkinderen uit Griekse vluchtelingenkampen te herplaatsen. Hoewel dit slechts een ad-hoc initiatief is, kan het worden beschouwd als een eerste stap op weg naar meer structureel beleid op basis van solidariteit en menselijkheid.

Ondersteun lokale gemeenschappen 
Naast het mogelijk maken van legale en veilige hervestiging, moet de EU ook investeren in de bottom-up initiatieven in lidstaten. Veel lokale gemeenschappen hebben de afgelopen jaren het voortouw genomen en hun bereidheid getoond om vluchtelingen in hun midden te verwelkomen. Ze hebben daarmee laten zien dat diversiteit niet een last, maar een verrijking is voor Europese samenlevingen. In Nederland is Samen Hier een van deze gemeenschappen waarbij Nederlanders en vluchtelingen op lokaal niveau samenwerken om inclusieve gemeenschappen te creëren en een veilige toekomst op te bouwen. Door het ondersteunen en faciliteren van deze lokale initiatieven kan de EU de voorwaarden scheppen voor stabiele samenlevingen in een post-pandemische wereld.

Steun een humaner migratie-en asielbeleid, deel deze boodschap en doe mee aan een lokaal initiatief in jouw gemeenschap!