Onze website gebruikt functionele en analytische cookies. Meer informatie

Hero
Home » Acties voor een grotere rol van mensenrechten in asielbeleid
01-06-23

Acties voor een grotere rol van mensenrechten in asielbeleid

Foto: Wil Sands, 2022

Mediafocus op crisis

Als je de media moet geloven zijn er vooral issues en crisissen in de ontvangst en opvang van vluchtelingen in Europa en Nederland. De focus in het nieuws ligt op de asielcrisis, woningcrisis, incidenten in – en rondom opvanglocaties of fouten in de asielprocedures. Dit leidt tot vooroordelen en weerstand in de samenleving, terwijl positief nieuws en de rechten van vluchtelingen onderbelicht blijven. Dit belemmert draagvlak en sociale inclusie in de samenleving en daarmee ook de ontwikkeling van een humaner asielbeleid waarin meer ruimte wordt gegeven aan veilige routes en het duurzaam verwelkomen van mensen op de vlucht.

Burgerfocus op inclusievere en gastvrije gemeenschappen

In Europa en in Nederland komt positieve verandering vaak tot stand door de collectieve inspanning en toewijding van groepen burgers en maatschappelijke actoren. Al halen ze vaak het nieuws niet, er staan wel degelijk steeds meer toegewijde change makers op, die een centrale rol (willen) spelen in het bevorderen van veilige routes en gastvrije omgevingen voor degenen die gedwongen hun thuis zijn ontvlucht. Vanuit een bredere visie op migratie stemmen zij mensenrechten, economische, sociale en culturele belangen op elkaar af. Navigerend binnen de complexiteit van migratie is het maatschappelijk middenveld een sterke kracht voor positieve verandering die zowel kansen als oplossingen biedt*.

Acties en initiatieven voor verandering

Wij zetten ons in voor een breed en vooral humaan perspectief op migratie waarin mensenrechten een centrale rol spelen. Daarom steunen wij de petities ‘Give Solidarity a chance’ en ‘Nooit meer buiten slapen’ en doen wij mee aan het expertpanel en de tentoonstelling ‘Storytelling that informs policy’ van Artworks Projects tijdens de The Hague Justice Week.

*Samen Hier is zo’n burgerinitiatief. Groepjes burgers verwelkomen een persoon of gezin met een vluchtelingenachtergrond in hun gemeente en trekken (ten minste) een jaar lang met elkaar op. Zo kunnen zij samen de Nederlandse taal oefenen, samen de nieuwe omgeving ontdekken en leren over elkaars cultuur: een verrijkende ervaring voor iedereen! Lees hier meer over ons initiatief Samen Hier.

Griekenland, Lesbos, 20 oktober 2015. Een kind huilt na de oversteek per boot vanuit Turkije naar Molivos (Lesbos). De boot zat vol water en was bijna gezonken. De mensen op deze boot waren behoorlijk in shock en onderkoeld. Foto: Maikel Samuels

Give Solidarity a Chance

Justice & Peace sluit zich aan bij organisaties uit 11 landen en eist een gedeelde en verdeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen die een veilige haven zoeken in Europa. Teken via onderstaande link de petitie van VluchtelingenWerk Nederland voor een eerlijk en menswaardig beleid dat wel werkt.

Nooit meer buiten slapen!

Justice & Peace neemt deel aan een netwerk van meer dan 30 organisaties uit het migratieveld, die protesteren tegen de onmenselijke behandeling van asielzoekers in opvangcentra in Nederland en pleiten voor duurzame oplossingen. Teken de petitie voor waardige omstandigheden bij de opvang van vluchtelingen in Nederland.

Storytelling voor beleidsmakers

Op 7 juni neemt onze ‘Migratie & Mensenrechten’ programmacoördinator, Liselot van Zantvoort, deel aan een expertpanel over gedwongen migratie, georganiseerd door ART WORKS Projects in samenwerking met de in de VS-gevestigde denktank ‘The Wilson Center’. Het evenement heeft als doel om te onderzoeken hoe visuele media en hulpmiddelen nieuwe perspectieven kunnen bieden op de grondoorzaken van gedwongen migratie en het identificeren van nieuwe en creatieve oplossingen voor het groeiende aantal ontheemden in de wereld.

Liselot zal, als coördinator van ons initiatief Samen Hier, inzichten bieden in de samenwerking tussen bewoners en overheden en hoe zij samen veilige havens voor vluchtelingen kunnen creëren.

Het evenement maakt deel uit van en vindt plaats in de Humanity Hub én online van 16:00 tot 19:00. Registratie is nodig: meld je via de button aan als je aanwezig wil zijn bij het event in Humanity Hub; geïnteresseerden die online willen deelnemen kunnen zich hier registreren.