Onze website gebruikt functionele en analytische cookies. Meer informatie

Hero
Home » OPINIE ARTIKEL Actief burgerschap biedt uitweg uit asielcrisis
01-09-22

OPINIE ARTIKEL Actief burgerschap biedt uitweg uit asielcrisis

Afbeelding bron: socialevraagstukken.nl
31 augustus 2022

Naar aanleiding van de aanhoudende opvangcrisis rondom Ter Apel publiceerde Justice & Peace een opinieartikel op het platform Socialevraagstukken.nl. Hierin pleiten we voor een grotere rol en meer ruimte voor burgers en burgerinitiatieven in de ontvangst van mensen op de vlucht en roepen we de overheid op om dit in beleid te verankeren.

In Nederland zorgt, andersom, de keuze van het kabinet om vluchtelingen op te vangen zonder overeenstemming met de lokale bevolking voor verharding en verzet.

Op socialevraagstukken.nl publiceren en debatteren wetenschappers en professionals op basis van data en empirie over maatschappelijke kwesties. De bijdrage van Justice & Peace is gebaseerd op onze ervaringen en resultaten tijdens de introductie van het community sponsorship model in Nederland, in de vorm van ons initiatief Samen Hier. Deze aanpak is al sinds 1979 succesvol in Canada, waar in de afgelopen 40 jaar zo’n 325 duizend vluchtelingen hervestigd konden worden door de samenwerking en bijdragen van lokale burgers en organisaties. Ook in onze buurlanden weten overheden steeds meer de draagkracht en meerwaarde van burgers te . Samen met lokale partners en overheden koppelden we met Samen Hier 72 groepen Nederlanders aan een nieuwkomer of nieuwkomergezin. Samen Hier en andere bottom-up initiatieven in Nederland bieden de overheid een aantal lessen. Over het benutten van talenten, over de meerwaarde van het stimuleren van het leggen van contacten met stads- en dorpsgenoten, zodat iedereen los van zijn eventuele vluchtachtergrond gewoon mens kan zijn.

Hoe kan het anders?
Lees het opinieartikel op socialevraagstukken.nl