Hero
Home » initiatieven » Trainingen voor MRVs

Trainingen voor MRVs

Veiligheidstrainingen

Het Shelter City initiatief biedt mensenrechtenverdedigers (MRVs) de kans om op adem te komen en op te laden, maar ook een gelegenheid om terug te blikken en nieuwe strategieën te bedenken. Gezien de wereldwijde beperking van de ruimte voor het maatschappelijk middenveld en een toename in aanvallen op de mensen die deze ruimte proberen te verdedigen is het van groot belang dat mensenrechtenverdedigers ook strategieën toepassen voor het beheren van risico (risk management).

Doelgerichte surveillance, misbruik van wetgeving om meningen en weerstand de kop in te drukken, fysieke retributies en georganiseerde lastercampagnes schaden niet alleen MRVs maar de maatschappij in het geheel. Als MRVs worden aangevallen zendt dit een sterke boodschap naar anderen die opstaan voor mensenrechten. Bescherming van MRVs is daarom van uiterst belang voor het gezond functioneren van de maatschappij.

Ondanks wereldwijde aandacht en inspanningen voor het steunen van MRVs blijven de uitdagingen niet alleen hardnekkig maar nemen ze ook toe. Uiteraard is externe steun belangrijk, maar de eerste verdedigingslinie ligt op het lokale niveau: bij de individuen, organisaties en gemeenschappen die de risico’s lopen.

Tijdens hun verblijf biedt Justice and Peace de Shelter City deelnemers holistische veiligheidstrainingen gericht op het bouwen van weerbaarheid om de verdedigers zo te helpen hun werk op een veilige en effectieve manier te kunnen voortzetten na terugkeer in hun eigen land.

Lobby en advocacy training

Hoe steunen we mensenrechtenverdedigers?

Het staat voorop dat mensenrechtenverdedigers experts zijn in hun eigen context en daarom ontwerpen we onze trainingen op maat en leggen we een nadruk op wederzijds leren.

De holistische benadering van veiligheid houdt in dat we de symbiotische relatie tussen de verschillende aspecten van veiligheid onderkennen. Fysieke, digitale en juridisch-administratieve bedreigingen zijn wederzijds afhankelijk en beïnvloeden op hun beurt het psychosociale en mentale welzijn van degenen die risico lopen. Onze trainingen dekken al deze elementen en we herinneren de verdedigers altijd aan de verwevenheid.

Een standaard veiligheidstraining bevat participatoire en praktische sessies op het gebied van digital veiligheid, fysieke veiligheidssimulaties en basistools op het gebied van veiligheidsmanagement zoals risicobeoordelingen. Deze worden afgewisseld en aangevuld door sessies over zowel welzijn en zelfzorgzaamheid als praktische lichaamsbewegingen en stress management oefeningen. Tenslotte bieden we ook sessies over doelgerichte lobby strategieën, als een belangrijk onderdeel van een effectieve beschermingsstrategie voor MRVs.

Op onze website hebben we een verzameling samengesteld met resources over de verschillende aspecten van holistische veiligheid gecreëerd door zowel Justice and Peace als anderen die werken op het gebied van bescherming en veiligheid van MRVs.

Digitale veiligheidstraining

Wie hebben baat bij onze trainingen?

De trainingen zijn open voor:

  • Mensenrechtenverdedigers die meedoen met het Shelter City initiatief
  • Niet-gouvernementele organizations (NGOs) en andere groepen die voor  mensenrechten en sociale rechtvaardigheid werken en geïnteresseerd zijn in training voor hun eigen staff of dat van partners. Trainingen worden gegeven op verzoek en op basis van een kostenovereenkomst. NGO’s die geïnteresseerd zijn kunnen contact met ons opnemen via training[at]justiceandpeace.nl.

Justice and Peace heeft sinds haar oprichting in 1968 trainingservaring en -deskundigheid op verschillende gebieden zoals conflict analyse, community mapping, mensenrechten en lobbywerk. De trainingen over veiligheid en bescherming van mensenrechtenverdedigers begonnen in 2014 met de The Hague Training Course (THTC) op verzoek van MRVs die hun vaardigheden, kennis en internationale netwerken wilden verdiepen en uitbreiden om zo effectiever en veiliger hun werk te kunnen uitvoeren. Bekijk hieronder een documentaire over de juni 2015 editie van de THTC. We ontwikkelen en vernieuwen onze methodes en curricula continu, onder andere dankzij de onmisbare input van de mensenrechtenverdedigers binnen het Shelter City initiatief.